Vidensbase

www.kulturkloeften.dk har en omfattende vidensbase om de seneste undersøgelser og forskning omkring integration, indvandrerkriminalitet og islamisk ekstremisme. Den kan bruges af studerende, journalister og andre, som ønsker at få et dybere indblik i fakta på området.

Det er nemt at bruge vidensbasen. Man kan enten trykke på de enkelte kategorier ude i siden af bloggen, eller man kan bruge bloggens søgefelt.

God fornøjelse!