Blandt kriminelle muslimer - en psykologs erfaringer fra Københavns Kommune er en sjælden mulighed for at komme helt bag om integrationsproblemerne: I psykologens arbejdsværelse, terapilokalet. Nicolai Sennels, autoriseret psykolog, er den første og hidtil eneste psykolog på Københavns sikrede institution for kriminelle unge, Sønderbro. Han deler rundhåndet ud af gode råd og unikke erfaringer fra hundredvis af terapeutiske samtaler med unge med muslimsk baggrund og giver dermed integrationsdebatten den psykologiske vinkel, som har manglet i så mange år.


Sennels giver i bogen konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde struktureret med muslimske indvandrere og efterkommere, som er på kant med loven. Han berører emner som “vredens logik”, forholdet mellem ære og selvværd og om, hvorfor kriminelle indvandrere er særligt sårbare overfor den religiøse ekstremisme. Sennels underbygger hele bogen igennem sine erfaringer og faglige konklusioner med et væld af undersøgelser og forskningsresultater.

Bogens pointe er, den behandlingsmæssige og politiske indsats i forbindelse med integration, indvandrerkriminalitet og ekstremisme i langt højere grad må tage udgangspunkt i kulturelle faktorer, hvis man skal have løst de alvorlige problemer på området. Sennels opfordrer til, at kulturel følsomhed og ægte humanisme får mere plads i debatten, fordi mennesker fra forskellige kulturer har brug for forskellige former for hjælp, når de har problemer. På baggrund af utallige intime terapeutiske samtaler med kriminelle og ekstremistiske muslimer, giver Sennels et bud på, hvordan nogle kulturer passer bedre sammen end andre, og hvorfor mange mennesker med netop en muslimsk kulturel baggrund har så svært ved at finde en plads i det danske samfund.


Kulturkløften er rig på praktisk erfaring, konkrete løsningsforslag og tankevækkende konklusioner. Den er en sjælden invitation til at kigge med bag den lukkede dør i ungdomsfængslets terapilokal, hvor unge muslimer fortæller deres egne historier om deres liv på gaden og i familierne, om deres forhold til integration og religion og om deres oplevelser af det sociale behandlingssystem.


Bogen er velegnet for studerende, professionelle og politikere, som arbejder med integration, indvandrerkriminalitet og religiøs ekstremisme i deres dagligdag.


Da Sennels fremlagde nogle af sine erfaringer på en integrationskonference på Københavns Rådhus i februar 2008, fik han en påtale og blev bedt om at holde sin mund eller finde et andet arbejde. Sagen blev omtalt i flere medier, hvor journalister, eksperter og selv arrangøren af konferencen stillede sig undrende overfor påtalen. Nicolai Sennels’ erfaringer var tilsyneladende ifølge flere embedsmænd og ledere af københavnske ungdomsinstitutioner for ”skrappe” til offentliggørelse. Omtale af sagen: