Norge:

“Tallmaterialet fra Oslopolitiet viser at etnisitet utgjør en stor faktor i de anmeldte voldtektene.

Den typiske gjerningsmann har utenlandsk bakgrunn og er i 20-årene. Det typiske ofret derimot er en norsk kvinne i samme alder.

65 prosent av alle de utpekte gjerningsmennene har ikke-norsk bakgrunn. Noen av dem, er andregenerasjons innvandrere og er født og oppvokst i Norge, mens andre er utenlandske statsborgere. (En utlending er her regnet som utenlandsk statsborger, eller 1 og 2 generasjons innvandrere).

Når det gjelder voldtektsofrene er 70 prosent norske, og de aller fleste er jenter.

- I perioden siden 2007 har antallet ikke-vestlige gjerningsmenn gått ned, sier politiinspektør og leder for Vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde.

20 prosent av de antatte voldtektsmennene har afrikansk bakgrunn, og er den største etniske gruppen utover nordmenn, etterfulgt av Midtøsten (15 %) og Asia (14,5).”

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EaqjshGry_wJ:ipad.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4130999.ece+overrepresentert+utlendinger&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk&source=www.google.dk

Artiklen er fra Googles cache, for Aftenposten fjernede de foruroligende tal igen.