Påtale

Som den første og eneste psykolog på Københavns Kommunes sikrede institution blev Nicolai Sennels d. 27 februar 2008 inviteret til integrationskonferencen “Mangfoldighed og tryghed i byen” af integrationsborgmester Jacob Hougaard (S). Formålet med konferencen var at finde nye indfaldsvinkler til den mislykkede indsats mod integrationsproblemer, indvandrerkriminalitet og religiøs ekstremisme.

Sennels opfordrede her til, at vi er nødt til at anerkende, at langt størstedelen af de kriminelle indvandrere har en muslimsk baggrund, hvis vi skal kunne målrette indsatsen i forhold til de unges behandlingsmæssige behov. Han gjorde også opmærksom på, at visse dele af Koranen opfordrer til kriminelle handlinger, og at man bliver nødt til at inddrage dette i sine overvejelser, hvis man vil forbedre indsatsen mod den religiøse ekstremisme. Endelig påpegede Sennels, at mange indvandrerforældre ved for lidt om den danske samfund til at kunne støtte deres børn til at få en succesfuld tilværelse i Danmark.

Sennels fik efterfølgende en tjenstlig påtale for sine indlæg på konferencen og blev bedt om at holde sin mund eller finde et andet arbejde. Kort efter fik han tilbudt en fordelagtig fratrædelsesordning.

Arrangøren af konferencen, integrationsborgmester Jacob Hougaard (S), var imod påtalen. Hougaard klagede til socialborgmester Mikkel Warming (Enh), men Warming fastholdt afgørelsen om en påtale med henvisning til, at Sennels har overtrådt Københavns Kommunes værdigrundlag.

Spørgsmålet er: Er det imod kommunens værdigrundlag at opfordre til en diskussion om, hvorvidt indvandreres forskellige kulturelle baggrund kan have betydning for, hvor let de har ved at integrere sig i det danske samfund? Er det imod kommunens værdigrundlag at opfordre til diskussion om, hvorfor det netop er unge med muslimsk baggrund, som står bag langt størstedelen af indvandrerkriminaliteten? Disse spørgsmål skal selvfølgelig ses i den sammenhæng, at udtalelser er kommet på en konference, hvor folk var inviteret til en “åben og fri debat”, og hvor opfordringen var, at man er velkommen til at finde nye vinkler på integrationsarbejdet, fordi den hidtidige indsats ser ud til at være mislykket.

Hvad mener du? Vurdér eventuelt selv ved at læse Københavns Kommunes værdigrundlag her: Københavns Kommunes værdigrundlag

Ekspert i ytringsfrihed, Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole, kalder kommunens håndtering af sagen for en “overreaktion” og integrationsborgmester Jacob Hougaard kaldte afgørelsen for en “mundkurv” og udtrykte, at han mener at kommunens handling er politisk motiveret, og at man selvfølgelig kan tale om kulturer ved en konference om integration: “Man skal jo ikke lægge mundkurv på medarbejdere, der har en anden personlig eller politisk holdning. Min forventning er, at man giver medarbejderne i kommunen frie tøjler til at deltage i den her debat. Man må tale åbent om kulturer.”(Jyllands-Posten, d. 19. juni 2008 “Psykolog skældt ud for at sige sin mening om kulturer” og Danmarks Radio, Orientering, d. 18. juni 2008 “Fik påtale for at åbne munden“. Der blev også stillet spørgsmålstegn ved kommunens motivation for at lukke munden på Sennels i Weekendavisen, d. 4. juli 2008 i artiklen “Forbudte ord“.

MF Martin Henriksen (DF) tog sagen op i pressen (Jyllands-Posten, d. 25. juni 2008 “DF anklager Københavns Kommune for hetz mod islam-kritikere” og bad integrationsminister Karen Jespersen (V) svare på sagen. I sit ministersvar udtrykker Jespersens sin bekymring for den stigende ekstremisme blandt unge, og understreger, at det er vigtigt, at samfundsrelevante emner i relation til integration og radikalisering kan behandles i en åben og fordomsfri debat. Karen Jespersen har bedt Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere sagen.
Statsforvaltningen forventer at afgøre sagen i foråret 2009.