Det er ingen hemmelighed, aten meget stor del af de unge har muslimsk baggrund. Er det derfor, at Århus Kommune ikke har gidet oplyse, HVOR stor en del af de dyre unge, der har indvandrerbaggrund?

“Fra 2007 til 2008 steg antallet af de dyreste anbringelsessager fra 38 til 57 i Århus Kommune. Det er en stigning på 50 pct. i sager, der hver koster over én mio. kr. På grund af vanskeligheder med at finde egnede pladser bruges i disse sager ofte såkaldte enkeltmandsprojekter. Det vil sige, at den unge bliver isoleret med et hold af pædagoger. Her kræves, hvad der svarer til 4,3 pædagoger pr. døgn. Regningen for den dyreste anbringelse i 2008 løb op i 3,2 mio. kr.”

Kilde: JP: http://jp.dk/indland/aar/article1830739.ece