“84 procent af alle dansk-irakere over 25 år er på enten dagpenge, kontanthjælp eller førtidspention.

29.000 har irakisk baggrund i Danmark. 13.400 er i alderen 25-64 år.

Blandt de 25-64 årige af begge køn er 2200 (17 %) på førtidspension og 9000 på kontanthjælp eller dagpenge.

40 % af de 50-59 årige dansk-irakere er på førtidspension. En fordobling på syv år. Årsagen er i 69 % af tilfældene psykiske lidelser.

243.000 i alt får førtidspension i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik”

Kilde: Ekstrabladet d. 16. august 2009 “Irakere skal selv tjene penge”