Udgifterne til kriminalpræventivt arbejde og socialt arbejde i især områder med mange muslimske indvandrere, er enorme. Indvandrerkriminaliteten stiger, integrationsproblemerne vokser og islamiske ekstremister vokser sig stadigt mere selvsikre. Spørgsmålet er så: Får skatteyderne nok for de mange penge? Eller er Københavns Kommune ikke god nok til at forvalte de mange millioner?

“Ud over de 194 mio. kr., som Københavns Kommune hvert år bruger på at forebygge kriminalitet, sender man årligt 220 mio. kr. til Nørrebro alene til socialt arbejde fra anbringelser af børn til gadeplansarbejde. Et beløb der svarer til 20 pct. af det samlede budget. Mikkel Warming ønsker at sætte endnu flere penge af i næste års budget målrettet udsatte børn og unge.”

Socialborgmesteren tilføjer:

“»Men det er hyklerisk at påstå, at det er kommunens skyld, at der er grobund for bander. Vi bruger jo ganske mange penge på Nørrebro,« siger han.”

Der kan kun være to årsager til integrationsproblemerne. Enten er vi ikke gode nok til at udforme en effektiv indsats, eller også er der visse kulturer, som ganske enkelt ikke kan integreres i et vestligt samfund som det danske.

Kilde: JP, d. 5. marts 2009 “Skyderier trods massiv indsats