Archive for 'Vold'


Thousands of Deadly Islamic Terror Attacks Since 9/11

Religiøse ekstremister i Afghanistan har i mange år arbejdet på at indføre kalifat i landet. I et kalifat formes samfundet efter Koranen og Muhammeds eksempel.

Livet i kalifatet er brutalt, især hvis man er kvinde:

  • Kvinder som bliver tæsket: 87 %.
  • Tvungne ægteskaber: 60 %.
  • Brude under 16 år: 57 %.
  • Antal år i fængsel til kvinder som er blevet voldtaget: 20 år.
  • Antal år i fængsel til kvinder som har forladt hjemmet uden at få lov: 10 år.
  • Afghanistan er det eneste land i verden, hvor selvmordsraten blandt kvinder er højere end hos mænd.

Information, d. 30. august 2008 “Afghanske voldtægtsofre sættes i fængsel

Den danske forsker Tina Magaard har som måske den eneste i verden taget sig tid til at undersøge, hvilke religioner, der rent faktisk er voldelige. Sammen med et hold af forskere har hun undersøgt, de 10 største religioner i verden, og gennemgået deres grundtekster for at finde ud af, om der er opfordringer til vold, drab, kamp, terror og krig.

Resultatet viser, at Koranen har langt flere opfordringer til voldelige og kriminelle handlinger end nogen anden bog:

“Teksterne i islam adskiller sig klart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordre til vold og aggression over for anderledes troende. Der findes også direkte opfordringer til terror. Det har længe været et tabu i islam-forskningen, men det er et faktum, som man er nødt til at forholde sig til.”

“Det er indiskutabelt, at teksterne opfordrer til vold og terror. Derfor må det være legitimt at spørge muslimerne selv, hvordan de forholder sig til teksten, hvis de tager den for pålydende.”

Jyllands-Posten, d. 11. september 2005 “Islam er den mest krigeriske religion

<!- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:3.0cm 2.0cm 3.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} ->

Ifølge Tina Magaard er der hundredvis af henvisninger til krig og kamp i Koranen. De er med få undtagelser alle rettet mod andre - for eksempel: ”Kæmp mod dem fra Skriftens folk, som ikke tror på Allah og ej heller på den yderste dag, og som ikke holder det for forbudt, som Allah og Hans Sendebud har forbudt, og som ikke følger sandhedens religions, indtil de betaler tribut med egen hån og underkaster sig øvrigheden.” (Koranen kap. 9, v. 29).

Tina Magaard fortæller endvidere, at der i alt er 32 henvisninger til ordet fred i Koranen. Mange af disse henviser dog til det Det Gamle Testamente og De Nye Testamente, og flere af dem er blot almene fredshilsener – som f.eks.: ”Abraham sagde: Fred være med dig.” (Koranen kap.19, v. 48) Desuden ændres brugen af ordet fred karakter, efter at Muhammed er kommet til magten i Medina. Selvom ordet fred bruges flere gange i Koranen, sker det derfor oftest i forbindelse med taktiske militære strategier: ”I vil finde andre, som vil ønske at leve i fred med jer og leve i fred også med deres eget folk. Hver gang de bliver forledt til fjendtlighed, styrter de hovedkulds deri. Men hvis de ikke holder sig bort fra jer og tilbyder jer fred og holder deres hænder tilbage, så grib dem og dræb dem, hvor end I finder dem. Thi over sådanne har Vi givet jer en åbenbar fuldmagt.” (Koranen kap 4, v.92) ”Vær derfor ikke svage, så I opfordrer til fred, når I er overlegne. Allah er med jer og vil ikke berøve jer frugten af jeres handlinger.” (Koranen kap. 8, v. 36)

Tina Magaard sammenligner i denne forbindelse Koranen med Biblen: Der er 32 henvisninger i Det Nye Testamente til ord som kamp, kæmpe, kæmper og krig. Det drejer sig næsten udelukkende om ord og udtryk om den indre kamp med én selv og ens tro - for eksempel: ”Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og ved Åndens kærlighed, til at kæmpe sammen med mig i jeres bønner for mig til Gud.’” (Rom kap. 15, v. 30).

I modsætning til Koranen, som først og fremmest taler om, at der kun kan være fred, når alle ikke-muslimer er døde eller undertrykte, så taler Biblen primært om fred i positiv forstand, altså fred for fredens skyld: ”Der er 75 brug af ordet fred. Der er generelt tale om to kategorier: fredshilsener og fred for fredens skyld - for eksempel: ’Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.’” (Matt. Kap. 5, v. 9).

Uriasposten, d. 11. september 2005 “Phd. Tina Magaard dokumenterer: Islam er mere krigerisk end andre religioner

“‘Mange danskere forstår slet ikke, hvor alvorligt man i mellemøsten tager Koranens ord. Og mange arabere vil opfatte danskere som de rene hedninge’, siger Tina Magaard.

Selvom også Det Gamle Testamente indeholder voldelige passager, så bruges det helt anderledes, mener Tina Magaard.

‘Forskellen er, at Bibelens voldelige skrifter ofte handler om kampe mellem folkeslag, der for længst er uddøde. Mens visse passager i muslimske skrifter rammer noget meget mere aktuelt ved at opfordre til drab på jøder og dem, der sårer Muhammed,’ forklarer hun.”

Kilde og link: Nyhedsavisen, d. 2. april 2008 “Ekstremistisk tv-kanal er blodig alvor

Koranen er fyldt med opfordringer til vold, mord og krig, og der er endda også direkte opfordringer til terror.

“Bekæmp og dræb de ikke-troende, hvorend du finder dem, tag dem til fange, gener dem, læg dig i baghold og brug alle krigens taktikker. Kun hvis de konverterer til islam skal de skånes.” (Koranen, kap. 9, vers 5) (oversat fra engelsk til dansk fra “The Meanings Of The Holy Qur’an” af Abdullah Yusufali).

“Bekæmp alle dem som ikke tror, indtil de giver op og betaler beskyttelsespenge og underkaster sig”. (Koranen, kap. 9, vers 29).

“Og bekæmp dem (ikke-muslimerne) indtil der ikke er mere uro og undertrykkelse, indtil der er retfærdighed og troen på Allah er udbredt over alt.” (Koranen, kap. 8, vers 39).

“Husk at jeres Herre inspirerede englende med denne besked: Jeg er med jer: giv styrke til de troende (muslimerne): Jeg vil lægger terror i de ikke-troendes hjerter: hugger deres hoveder og fingerspidser af dem.” (Koranen, kap. 8, vers 12).

“Oh, I som tror! Tag ikke jøder og de kristne som jeres venner og beskyttere.” (Koranen, kap. 5, vers 51).

“De troende, som sidder derhjemme og ikke bliver såret, og dem som kæmper og bekriger i Allahs navn er ikke lige. Allah giver en større status til dem som kæmper og bekriger både fysisk og ved hjælp af penge for at alle skal have tro i Allah. Ifølge Allah har dem som kæmper og bekriger en større status end dem som bare sidder derhjemme.” (Koranen, kap. 4, vers 95).

“Det er ikke passende for en profet at tage fanger, førend han har nedkæmpet landet grundigt” (Koranen, kap. 8, vers 67).

“Allah ejer de troende, deres liv og deres ejendele. Til gengæld kommer de i paradis. De bekriger for Allahs sag, de slår ihjel og bliver selv slået ihjel. De dræber og bliver selv dræbt.” (Koranen, kap. 9, vers 111).

“Dem som har forladt ders hjem, eller er blevet drevet ud derfra, eller som er blevet såret i kamp for min sag, eller som er blevet bekriget eller slået ihjel, - jeg vil slette deres synder og give dem plads i Paradis.” (Koranen, kap. 3, vers 195). Dette vers bliver af nogle muslimer tolket som en opfordring til at “forlade deres hjem” og rejse til andre lande, for at medvirke til islams udbredelse dér.

“Ham som forsager sit hjem i Allahs sag, finder mange steder at tage tilflugt på Jorden: Skulle han dø i kampen for Allah og hans profet som flygtning langt fra hjemmefra, vil hans belønning være garanteret af Allah.” (Koranen, kap. 4, vers 100). Det er almindeligt at tolke dette vers som en opfordring til at flytte til andre lande for derved at bringe islam dertil.

Blandt de hellige muslimske skrifter findes Koranen og Hadith’erne. Muhammeds livshistorie er beskrevet i Hadith’erne. Muhammeds livshistorie er essentiel for muslimer, fordi “gode muslimer” skal gøre deres bedste for at efterleve hans eksempel og hans ord.

Her er en række uddrag fra den mest kendte Hadith, Bukhari:

“Jeg er blevet sejrrig gennem terror.” (Bukhari, volume 4, bog 52, nummer 220).

“Jeg kæmpede i syv krige i Ghazwat sammen med profeten og jeg kæmpede i ni krige sammen med hære udsendt af profeten.” (Bukhari, volume 5, bog 59, nummer 569). Ifølge den kristne historiker Craig Winn startede Muhammed ifølge hadith’erne 73 krige i alt. Link: Prophet of Doom

“Allahs apostel blev spurgt, “Hvad er den bedste handling?” Han svarede, “At tro på Allah og Hans apostel.” Spørgeren spurgte så, “Hvad er den næst-bedste handling?” Han svarede, “At deltage i Jihad i Allah’s sag.” (Bukhari, volume 1, bog 2, nummer 25).

“Allahs apostel sagde, “Jeg er blevet beordret til at kæmpe med folket indtil de siger, ‘Ingen må tilbedes undtaget Allah’.” (Bukhari, volume 4, bog 52, nummer 196).

“Bare giv ordre til at dræbe alle jøder i landet.” (Bukhari, volume 1, bog 1, nummer 6).

“Profeten sagde, ‘Er det ikke korrekt, at en kvindeligt vidne kun tæller halvt så meget som en mand?’ Kvinderne sagde, “jo.” Han sagde, “Dette skyldes det kvindelige sinds mangler.” (Bukhari, volume 3, bog 48, nummer 826).

“En mand kom til Allahs apostel og sagde, ‘Fortæl mig hvilken handling der er lige så god som jihad.’ Han svarede, ‘Det findes ikke.’ Så tilføjede Han, ‘Kan du, mens de muslimske krigere er på krigsmarken, gå i moskeen og bede og faste uden stop?’ Manden svarede, ‘Det kan ingen klare’. Han tilføjede, “Mujahedinerne (muslimske krigere) får belønning for selv de fodtrin hans hest gør mens den spiser’.”
(Bukhari, volume 4, bog 52, nummer 44).

Next posts » Back to top