Archive for 'Økonomi / beskæftigelse'

“More than three million immigrants arrived during Labour’s time in power - the biggest influx of people since the Saxon invasion more than 1,000 years ago.

Campaign group MigrationWatch says figures to be published by the Office for National Statistics on Thursday will show that of the 3.2 million immigrants who have arrived since 1997, 80% came from outside the EU.

The report is also expected to show that 75% of extra jobs created during the boom years went to foreign-born workers and that the percentage of children born to a foreign mother almost doubled under Labour to 25%.

Speaking on Jeff Randall Live, MigrationWatch’s chairman Sir Andrew Green said that the three million-plus extra people equates to the creation of three cities the size of Birmingham.”

http://news.sky.com/skynews/Home/Business/Video-Labour-Let-Three-Million-Immigrants-Into-Britain-Claims-Sir-Andrew-Green-of-MigrationWatch/Article/201102415938968?lpos=Business_First_Home_Article_Teaser_Region_3&lid=ARTICLE_15938968_Video%3A_Labour_Let_Three_Million_Immigrants_Into_Britain_Claims_Sir_Andrew_Green_of_MigrationWatch

Jyllands-Posten Offentliggjort 30. december 2003 03:00
Kronik: Det nye danmarkskort har mange farver

Af Mogens Lykketoft, folketingsmedlem og formand for Socialdemokraterne, og Anne-Marie Meldgaard, folketngsmedlem og integrationsordfører for Socialdemokraterne

… Vort udgangspunkt er, at der ligger et trecifret milliardbeløb i velfærdsforbedring for det danske samfund og venter på at blive samlet op, i takt med at indvandrerne kommer lige så godt i arbejde som de gamle danskere. ..”

http://jp.dk/morgenavisen/meninger/article404961.ece

“En ny analyse fra Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats ( CABI), der hører under Beskæftigelsesministeriet, viser, at indvandrere fra ikkevestlige lande er sygemeldt i længere tid, end danske lønmodtagere generelt er.
Undersøgelsen, der er baseret på udtræk fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal, jobindsats. dk, viser, at 14 procent af alle indvandrere på sygedagpenge i 2009 var sygemeldt i mere end et halvt år. For personer med dansk oprindelse var tallet godt det halve, nemlig 7,5 procent. Og mens indvandrere fra ikkevestlige lande udgør færre end fem procent af arbejdsstyrken, er knap 10 procent af modtagerne af sygedagpenge indvandrere.
Det får overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital Morten Sodemann til at kritisere kommunernes indsats.
»Vi ser rigtigt mange indvandrere, der bare er parkeret i systemet. De skifter sagsbehandler tre gange om året og bliver kaldt ind til de lovmæssige samtaler, men ellers sker der ikke noget - fordi ingen har noget begreb om, hvordan man skal hjælpe dem videre,« siger han.
Meget tyder på, at overlægens kritik er berettiget.
Næsten 10 procent af sygedagpengeforløbene for indvandrere med ikkevestlig baggrund varede i 2009 mere end et år, mens det samme gjaldt knap fire procent etniske danskere. Især ikkevestlige kvinder over 40 år stikker ud som særligt langtidssyge.
Tallene er dog ikke korrigeret for, at indvandrere ofte er ansat i brancher, som er mere nedslidende, såsom rengøring, industri og transport.
Men ifølge CABI’s temaleder for indvandrere og efterkommere, Mette Fenger, der har udarbejdet analysen, dokumenterer en anden undersøgelse, at selv hvis der korrigeres for uddannelse og job, har indvandrere stadig et længere sygefravær, som ingen kan forklare.
»Der er forskel - og det er iøjnefaldende,« siger hun.”
http://www.information.dk/259456

“CEPOS offentliggør i dag et notat om forskellige befolkningsgruppers nettobidrag på de offentlige finanser. Nettobidraget dækker over persongruppernes betaling af indkomstskat og afgifter fratrukket deres træk på den offentlige service og overførselsindkomster. Beregningerne er udført af DREAM-gruppen for CEPOS.

“Det fremgår, at indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande svækker de offentlige finanser med knap 16 mia. kr. i 2010.”

http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/analysesingle/artikel/negativt-nettobidrag-paa-16-mia-kr-fra-indvandrere-og-efterkommere-fra-mindre-udviklede-lande-beh/

“AN incredible 90,000 bogus students were suspected of entering Britain last year.

A probe to root out dodgy private colleges offering places to people from overseas has found that more than 600 were not “trusted”.

Immigration Minister Damian Green, 55, said the opportunity for abuse in the system was “enormous”, with a fifth of last year’s 280,000 student visas raising question marks.

Experts worked out that it costs taxpayers £500million because of jobs being taken by migrants posing as students.”

http://www.dailystar.co.uk/news/view/174626/90-000-bogus-students/

“ARAB COUNTRIES HAVE HIGHEST UNEMPLOYMENT RATE IN WORLD

ANSAmed 27 January 2011

The Middle East is the region with the highest rate of unemployment in the world, confirmed the International Labour Organisation (ILO), which reports that unemployment in the region is 10.3% compared to 6.2% on average globally. The situation presented in “Global Employment Trends 2011″ is even more dramatic when looking at the young segment of the population up to the age of 25, where the unemployment rate is estimated to be 40%. The data published by the UN agency raised a further alarm for a region that has already been observing popular insurrection and protests with cries for “more bread, more work” in recent weeks.”

http://www.ansamed.info/en/news/ME.XEF68151.html

http://europenews.dk/en/node/39508

Just 15% of Moroccan, Turkish women are economically independent

Turkish and Moroccan women in Amsterdam are far from economically independent. Even young, relatively well educated women, are doing almost three times worse on the job market than ethnic-Dutch women of the same age.

This is the first time that the municipal Department for Research and Statistics studies how many women in Amsterdam are economically independent, ie, earn more than 1000 EUR i in net-income a month. Barely 15% of Turkish and Moroccan women are economically independent, compared to 55% of ethnic-Dutch women. Surinamese and Antillean women do considerably better: 43% are financially independent.

The big difference is caused not only by the first generation Turkish and Moroccan women, who came to the Netherlands without much of an education. In the 25-34 year olds category, just 25% of Turkish and Moroccan women are economically independent, compared to 71% of ethnic-Dutch women. [Ed: This article shouldn't assume women of that age can't be first generation immigrants. ]

“That difference can’t be explained by a difference in education,” says Kim Wannet of the Emancipation Service Desk, which requested the study. “There is more going on. They do have the opportunities to work, but the question is if they want to, and may.”

Source: Parool (Dutch)

Unge nydanskere, der er født og opvokset i Danmark, har lige så høj ledighed som deres forældre

Det er velkendt, at indvandrere klarer sig dårligere på arbejdsmarkedet end danskerne. Det er ikke overraskende, da indvandrerne, der er kommet til Danmark, ikke kender samfundet, har en udenlandsk uddannelse eller manglende uddannelse og et andet modersmål.

På den baggrund vil det være rimeligt at forvente, at indvandrernes børn ville få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet end deres forældre. Da de gennem deres opvækst i Danmark får en dansk uddannelse, danske sprogkundskaber og kendskab til det danske samfund.

Sådan er det imidlertid ikke. I en undersøgelse foretaget af HK/Danmark af ledigheden blandt alle a-kassemedlemmer i perioden fra 2001-2009 viser det sig, at efterkommerne ikke er bedre integreret på arbejdsmarkedet end deres forældre.

I Danmark forklares indvandreres merledighed i forhold til den oprindelige befolkning med den enkeltes problemer med uddannelse[1] og sprogniveau. Men HK’s undersøgelse udfordrer denne forklaring.

-          På trods af opvækst og uddannelse i Danmark er efterkommernes ledighed lige så høj som indvandrernes.

-          Efterkommernes ledighed er markant højere end danskernes. I hele perioden fra 2001-2009 og på intet tidspunkt er efterkommernes ledighed begyndt at minde om danskernes.

-          Det ser ud til, at ledigheden bestemmes af den ikke-vestlige oprindelse. Opvækst i Danmark, uddannelse og dansk sprog har tilsyneladende mindre betydning.

Link:

http://hk.dk/www/content/download/102092/1034273/file/Ledighed%20Nydanskere%207december2010.doc

“For many ethnic minority groups employment rates remain too low. More than half of Muslim men and three quarters of Muslim women are unemployed.”

Ikke-muslimske ikke-vestlige indvandrere klare sig bedre: ”

The report, billed as the most comprehensive inquiry ever into discrimination in Britain, warns that working-class white boys have been overtaken by other ethnic groups at school.

Some white men remain behind their Indian and Chinese peers, who are increasingly high fliers.

The study says: “People from some ethnic groups are more likely to be in higher skilled, professional occupations than others.

“For example, Chinese and Indian men are nearly twice as likely as white British men to be in professional jobs.””

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/8054436/Indians-and-Chinese-get-better-jobs-than-white-British-men.html

I et medborgerhus i en  nordsjællandsk ghetto sidder to drenge og staver sig igennem simple engelske sætninger.

Den ene har somalisk afstamning, den anden palæstinensisk. Begge har alderen til at gå i niende klasse, men deres faglige niveau er langt under gennemsnittet. …

Nu er de blevet smidt ud af skolen på grund af vold. Den ene var indblandet i et masseslagsmål, den anden slog en lærer.

37,7 procent af indvandrerdrengene får aldrig en ungdomsuddannelse. Det er næsten en fordobling i forhold til danske drenge, hvor kun 21 procent aldrig får en ungdomsuddannelse.

Det viser tal fra AE-Rådet.”

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/10/14/154916.htm

« Previous posts Next posts » Back to top