Archive for 'Økonomi'

Indvandrerghettoen Tingbjerg i København har fået opsat 1,200 sikkerhedskameraer, hvilket har dæmpet kriminaliteten. Det var dog grotesk mange kameraer! Det multikulturelle samfund har i sidste ende kun to udviklingsmuligheder: Politistat eller kaos.

“I et forsøg på at komme kriminaliteten og utrygheden til livs i den socialt belastede bydel har Københavns Kommune og de almene boligselskaber investeret i omkring 1.200 kameraer, der nu overvåger alt fra hovedgaden til kældrene under beboelsesejendommene.

LÆS MEREKøbenhavn vedtager video-overvågning på Nørrebro

Foreløbig tyder erfaringerne på, at tv-overvågningen har ført til markant mindre hærværk i Tingbjerg. Samtidig hænger færre ballademagere ud de overvågede steder.”

“Seven in ten (71%) Britons say there are too many immigrants in the country and just a quarter (27%) believe immigration is good for the economy according to new research from Ipsos MORI. The latest Global @dvisor survey conducted in 23 countries shows that only Russians are more likely than Britons to agree that there are too many immigrants in their country (77% do so). Other countries with similarly high levels of agreement are Belgium (72%), Italy (67%), Spain (67%) and South Africa (66%). The Japanese are the happiest with their current level of immigration – just 15% think there are too many immigrants.
Immigration has raised also raised other concerns – three quarters (76%) of Britons agree that immigration has placed too much pressure on public services while three in five (62%) agree that immigration has made it more difficult for British people to get jobs. IPSOS Research Report, 7 sider pdf. Immigration having negative impact on world’s nations: Poll.

De fromme muslimers stofmisbrug fører til vandmangel:

“Yemeni citizens have lived on scarce water supplies for thousands of years but the problem has been exacerbated by widespread production of the local drug of choice, qat, which consumes up to 40 per cent of water. About 70 per cent of Yemeni men chew the leaves each day, and bushy qat trees are often the only spots of green in the dry landscape.”

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6883051.ece

“4. (S/NF) The local Deobandi or Ahl-e-Hadith maulana will generally be introduced to the family through these organizations. He will work to convince the parents that their poverty is a direct result of their family’s deviation from “the true path of Islam” through “idolatrous” worship at local Sufi shrines and/or with local Sufi Peers. The maulana suggests that the quickest way to return to “favor” would be to devote the lives of one or two of their sons to Islam. The maulana will offer to educate these children at his madrassa and to find them employment in the service of Islam. The concept of “martyrdom” is often discussed and the family is promised that if their sons are “martyred” both the sons and the family will attain “salvation” and the family will obtain God’s favor in this life, as well. An immediate cash payment is finally made to the parents to compensate the family for its “sacrifice” to Islam. Local sources claim that the current average rate is approximately Rps. 500,000 (approximately USD 6500) per son. A small number of Ahl-e-Hadith clerics in Dera Ghazi Khan district are reportedly recruiting daughters as well.

 

5. (S/NF) The path following recruitment depends upon the age of the child involved. Younger children (between 8 and 12) seem to be favored. These children are sent to a comparatively small, extremist Deobandi or Ahl-e-Hadith madrassa in southern or western Punjab generally several hours from their family home. Locals were uncertain as to the exact number of madrassas used for this initial indoctrination purpose, although they believed that with the recent expansion, they could number up to 200. These madrassas are generally in isolated areas and are kept small enough (under 100 students) so as not to draw significant attention. At these madrassas, children are denied contact with the outside world and taught sectarian extremism, hatred for non-Muslims, and anti-Western/anti-Pakistan government philosophy. Contact between students and families is forbidden, although the recruiting maulana periodically visits the families with reports full of praise for their sons’ progress. “Graduates” from these madrassas are either (1) employed as Deobandi/Ahl-e-Hadith clerics or madrassa teachers or (2) sent on to local indoctrination camps for jihad.

http://www.thehindu.com/news/the-india-cables/the-cables/article2038018.ece

Vi køber deres olie. Pengene bruger de til at støtte terrorister, der vil slå os ihjel.

“Saudi Arabia, UAE funded jihadi networks in Pakistan

(Reuters) - Islamic charities from Saudi Arabia and the United Arab Emirates financed a network in U.S. ally Pakistan that recruited children as young as eight to wage holy war, a local newspaper reported on Sunday, citing Wikileaks.

A U.S. diplomatic cable published by WikiLeaks said financial support estimated at $100 million a year was making its way from those Gulf Arab states to a jihadist recruitment network in Pakistan’s Punjab province, Dawn newspaper reported.”

http://www.reuters.com/article/2011/05/22/us-pakistan-saudi-uae-idUSTRE74L0ER20110522

Der findes mere end 10.000 moskéer i Europa. I langt de fleste udøves et religiøst liv uden konflikt med omverdenen. Men i Tyskland og England er der også eksempler på moskéer, der er stærkt omdiskuterede. Her er et par af Europas omstridte moskéer
Finsbury Park Mosque i London er en af de mest omstridte moskéer i Storbritannien. Moskéen blev lukket i 2003, efter at politiet havde afsløret, at moskéen var mødested for terrorister, og en af moskéens prædikanter, Abu Hamza, blev fængslet. Den blev genåbnet i 2005 med en ny ledelse. Senest har dokumenter fra organisationen Wikileaks afsløret, at moskéen har hvervet unge til Taleban-træningslejre i Afghanistan. …

Stormoskéen i Rom er en af de største moskéer i Europa med plads til 2500 mennesker. Den er finansieret af Saudi-Arabien, der siden begyndelsen af 1980′ erne finansierede opførelsen af flere moskéer i den vestlige verden. I alt skønnes Saudi-Arabien at have brugt, hvad der svarer til 275 milliarder kroner på at bygge moskéer i den vestlige verden.

Kilde: Kristeligt Dagblad, 26. maj 2011 “Omstridte moskeer” (ikke online).

De mangler at medregne udgifter til politi, fængsler og retsvæsen, specialundervisning i skolen, sundhed osv. Alligevel er det mange penge:

Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge har udsendt en pressemeddelelse, som er en bombe under oplysningerne om, hvad de danske udlændingeomkostninger er. Disse er et par gange i danske rapporter blevet anslået til under 20 milliarder årligt. Nordmændene har nu for Norges vedkommende regnet sig frem til ca. 60 milliarder n.kr.:

“Makroøkonomiske beregninger viser at kostnadene ved en lavere yrkesdeltakelse blant innvandrere på sikt kan tilsvare den beregnede gevinsten ved pensjonsreformen. Det er 60 milliarder kroner pr år.

http://www.nho.no/article23322.html

PISA-etnisk 2009 har mange interessante oplysninger:

43 procent af indvandrerbørn er så dårlige i skolen, at de ikke kan tage en uddannelse. 32 procent af deres efterkommere har samme problem:

“PISA opererer med en grænse for, hvornår der foreligger en funktionel læsekompetence forstået på den måde, at eleverne læser så godt, at de er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I PISA 2009 er det 13 % af eleverne uden indvandrerbaggrund, der ligger under denne grænse, mens der blandt indvandrerelever, af henholdsvis 1. og 2. generation, er 43 og 32 %, som ligger under grænsen.”

Danske elever bliver dårligere i skolen, hvis 40 procent af klassekammeraterne er tosprogede. Omvendt bliver indvandrerelever ikke meget bedre af at gå i skoler med højst 10 procent indvandrere:

I Danmark scorer elever uden indvandrerbaggrund, som går på skoler med 40 % eller flere tosprogede, signifikant lavere scorer i PISA’s læsetest sammenlignet med elever uden indvandrerbaggrund, som går på skoler med under 10 % tosprogede. På skoler med op til 40 % tosprogede er der imidlertid ikke de store forskelle på læsescorer for elever uden indvandrerbaggrund. Blandt indvandrerelever, klarer de elever, som går på skoler med under 10 % tosprogede, sig bedst – men stadig 48 point under elever uden indvandrerbaggrund, på samme type skole. Indvandrerelever på skoler med 60 % eller flere tosprogede elever scorer i gennemsnit 51 point mindre i læsetesten sammenlignet med indvandrerelever på skoler med kun få tosprogede.”

Skoler med stort flertal af danske elever oplever pres fra forældrene om, at skolen er god til at undervise. Skoler med mange indvandrerforældre oplever næsten intet forældrepres. Indvandrerforældre har altså færre ambitioner på deres børns vejne:

Blandt de elever, som går på skoler med mindre end 10 % tosprogede elever, gælder det, at hver fjerde elev går på en skole, hvor skolelederen oplever et konstant pres fra mange forældre med forventninger, om at skolen sætter og opnår en høj boglig standard blandt eleverne. Omvendt er det sådan, at for elever som går på skoler med 60 % eller flere tosprogede, oplever flertallet af skolelederne næsten intet forventningspres fra forældrene om høje boglige standarder.”

Skoler med mange indvandrerelever har mange elever, som føler sig uretfærdigt behandlet (offermentalitet?):

“Eleverne er blevet spurgt om, hvor godt de kommer ud af det med deres lærere. Også her er der interessante forskelle på tværs af skoletyperne. Færre elever på skoler med 40 % eller flere tosprogede elever svarer bekræftende på, at de kommer godt ud af det med de fleste af deres lærere, at deres lærere er interesseret i deres velbefindende, og at lærerne behandler dem retfærdigt sammenlignet med elever på andre skoler.”

Skolelærere har for få forventninger til tosprogede elever (politisk korrekthed, malplaceret medfølelse?):

“Hver fjerde elev, som går på en skole med mellem 40 og 60 % tosprogede elever, har en skoleleder, som mener, at lærernes lave forventninger til eleverne hæmmer elevernes indlæring. Denne andel er væsentlig større end på de andre skoletyper.

78 % procenter af skoler med mange tosprogede har elever, der ødelægger undervisningen med uro, og elevernes respekt for lærerne på disse skoler er meget lille.

“Ca. 78 % af eleverne på skoler med mellem 40 og 60 % tosprogede elever i Danmark, har en skoleleder, der svarer at elever, der forstyrrer i timerne, er hæmmende for indlæringen på skolen. Elevernes manglende respekt for lærerne synes ligeledes at udgøre en hæmsko for indlæringen på skoler med mellem 40 og 60 % tosprogede. Derudover er det interessant at bemærke, at ca. 13-15 % af eleverne, på skoler med op til 20 % tosprogede elever, har en skoleleder, der mener, at elevernes manglende respekt for lærerne hæmmer elevernes indlæring.”

Indvandrerelever er blevet dårligere til at reflektere. Manglende reflektion kan føre til offermentalitet og et sort/hvidt eller god/ond-billede af verden:

“For læsning er der for elever med indvandrerbaggrund sket en stigning på 5 point på skalaen information, mens der er sket et fald på 8 point på refleksion. Samlet set kan det i øvrigt konstateres, at gabet mellem elever uden og med indvandrerbaggrund fra 2000 til 2009 er reduceret med 7 point for læsning, er øget med 7 point for naturvidenskab, mens der ikke er nogen substantiel forskel for matematik. Alt i alt er resultaterne derfor ikke opløftende, når det betænkes, at der i den forløbne 9-års periode er sket en betydelig indsats netop med henblik på at løfte niveauet for elever ned indvandrerbaggrund, dels i forbindelse med dansk som andetsprog, dels i forbindelse med en øget evalueringskultur.”

http://www.akf.dk/udgivelser/2011/2861_pisa_etnisk/

“Småjenter ender som sexslaver for saudiere

Jentebarn på mellom fem og 12 år selges til velstående menn i Saudi-Arabia, hvor de holdes som sexslaver. Når de når kjønnsmoden alder blir mange kastet på gaten og de ender raskt som prostituerte. …

Johnson viser også til den utbredte praksisen med såkalte midlertidige ekteskap i de arabiske landene. For å omgå forbudet mot sex utenfor ekteskap, inngår menn i disse landene midlertidige ekteskap med jenter og unge kvinner fra en rekke land. … Ifølge et ambassadenotat fra Jemens hovedstad Sanaa, er rundt 25 prosent av alle jentene i landet gift før de fyller 15 år. Jemenittiske myndigheter har, overfor USA, uttrykt frustrasjon over hvor lite Saudi-Arabia gjør for å bekjempe menneskehandel fra Jemen til Saudi-Arabia. … At rike turister fra gulfstatene reiser til Jemen for å kjøpe sex, er en offentlig kjent hemmelighet i Jemen. Mindreårige prostituerte jobber ut fra mange av hotellene i landet.”

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4115224.ece

“Dawn Holland, one of the report’s authors, said: “Lifting barriers in Germany may divert some Polish and other workers away from the UK, especially given the relative strength of the German economy.
“But as the existence of support networks for new migrants is one of the most important factors, much of the shift in migrants since 2004 is likely to prove permanent.”
She said the impact of migration from countries such as Poland, Romania and Lithuania on UK national output was “insignificant to a large extent”.
Sir Andrew Green of Migration Watch said the report provided “clear evidence” that the contribution of migrants was trivial. “This is an astonishing conclusion which blows out of the water many of the arguments made for years by the immigration lobby,” he said
“The 700,000 East Europeans who have arrived since 2004 have added 1 per cent to our population but only about one third of 1 per cent to production.
“Some employers have benefited from cheap, hard-working labour but the gain to our economy as a whole has been insignificant. This is the final nail in the coffin of Labour’s immigration policy.””
« Previous posts Back to top