Archive for 'Integrationsindsatsen'

Det voldsomt stigende indvandrerkriminalitet og bandekrigen påvirker københavnerne.

“Københavns Politi har i samarbejde med kommunen netop offentliggjort et nyt tryghedsbarometer, der baserer sig på kriminalstatistik og spørgsmål blandt 7.000 af byens borgere. Kortlægningen viser, at 92 procent føler sig trygge ved at færdes i deres nabolag om dagen. Til gengæld svarer hver tredje, at de ikke er meget for at bevæge sig ud om aftenen eller i nattelivet. “

Kilde: Politiken. d. 22. august 2009 “Der er ikke flere tilfælde af grov vold

Hvis udviklingen fortsætter i år, vil det endelige tal for behandlede skud og stik ende på 84 sager mod 95 sidste år. “

Baseret på årtiers erfaring synes han dog, at der er sket en brutalisering i visse miljøer, og at tærsklen for at bruge våben og grov vold er blevet sænket:

»Man kan sige, at de virkelig alvorlige sager er blevet alvorligere, end dengang jeg begyndte som betjent. Der er mindre respekt for menneskeliv og kommet for meget knald på skydevåbnene, hvilket bandekrigen illustrerer«, siger han.”

Kilde: Politiken, d. 22. august 2009 “Der er ikke flere tilfælde af grov vold

Der er mange data om den ekstreme indvandrerkriminalitet på denne blog. Desværre viser det sig nu, at problemet er meget større. F.eks. bliver 70 % af volden på Nørrebro slet ikke anmeldt… Puha.

Her er tallene for, hvor stor en andel af forbrydelser som aldrig bliver anmeldt:

  • Vold: 70 procent
  • Trusler: 86 procent
  • Indbrud: 40 procent
  • Tyveri: 47 procent
  • Narkotika: 97 procent
  • Hærværk: 90 procent
  • Chikane: 95 procent.

Kilde: Politiken, d. 15. august 2009 “Borgerne fortier grov kriminalitet

“Bøsser og lesbiske i København bliver flere gange om ugen banket eller hånet på grund af deres seksuelle orientering.

Det fremgår af en analyse fra Københavns Kommune, der viser, at homoseksuelle i løbet af det seneste år har registreret sig udsat for et overgreb hver tredje dag.

De fleste overgreb sker på gader eller offentlige pladser og knap halvdelen er voldelige. Det viser tallene, som de homoseksuelle selv har indrapporteret på hjemmesiden www.registrerdiskrimination.kk.dk. (eksternt link)

Ni ud af ti melder ikke overfaldet
»Det viser, at vi har et kæmpe problem. Vi er nødt til at kigge på den intolerance, der er over for homoseksuelle i visse miljøer, og vi er også nødt til at få en øget politiindsats i de områder, hvor der er et homoseksuelt miljø i København, siger næstformand for kommunens socialudvalg, Lars Aslan Rasmussen (S).

Han er blandt initiativtagerne til den elektroniske registrering på kommunens hjemmeside, der nu har fungeret et år og bl.a. viser, at ni ud af ti ikke tidligere har anmeldt det, når de blev udsat for et overgreb.

»Så man kan frygte, at der er en del mørketal på området med overgreb, der aldrig bliver registreret«, siger Lars Aslan Rasmussen.

Efterkommere efter indvandrere får skylden
Ifølge Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har hovedparten af overfaldsmændene anden bagrund end dansk.

»Der er et problem i nogle indvandrermiljøer, og derfor er vi nødt til at lave en kampagne rettet mod de her miljøer om, at det er i orden at være homoseksuel. I den forbindelse spiller skolen selvfølgelig en rolle, men det gør så sandelig også politikere med indvandrerbaggrund og imamer«, siger Lars Aslan Rasmussen.

Af de i alt 179 overgreb, som bøsser og lesbiske har rapporteret siden slutningen af juni sidste år, er 133 sket inden for det seneste år.

100 af dem er sket i den indre by.”

Kilde: Politiken, d. 24. juni 2009 “Mange overgreb mod bøsser i København

Udgifterne til kriminalpræventivt arbejde og socialt arbejde i især områder med mange muslimske indvandrere, er enorme. Indvandrerkriminaliteten stiger, integrationsproblemerne vokser og islamiske ekstremister vokser sig stadigt mere selvsikre. Spørgsmålet er så: Får skatteyderne nok for de mange penge? Eller er Københavns Kommune ikke god nok til at forvalte de mange millioner?

“Ud over de 194 mio. kr., som Københavns Kommune hvert år bruger på at forebygge kriminalitet, sender man årligt 220 mio. kr. til Nørrebro alene til socialt arbejde fra anbringelser af børn til gadeplansarbejde. Et beløb der svarer til 20 pct. af det samlede budget. Mikkel Warming ønsker at sætte endnu flere penge af i næste års budget målrettet udsatte børn og unge.”

Socialborgmesteren tilføjer:

“»Men det er hyklerisk at påstå, at det er kommunens skyld, at der er grobund for bander. Vi bruger jo ganske mange penge på Nørrebro,« siger han.”

Der kan kun være to årsager til integrationsproblemerne. Enten er vi ikke gode nok til at udforme en effektiv indsats, eller også er der visse kulturer, som ganske enkelt ikke kan integreres i et vestligt samfund som det danske.

Kilde: JP, d. 5. marts 2009 “Skyderier trods massiv indsats

Antallet af indvandrere på førtidspension er steget med 99,7 % i Århus på kun fem år. I København er tallet steget med 18 % i samme periode.

“I Århus er hver tredje - 32,1 pct. - af kvinderne på førtidspension, mens tallet for Københavns vedkommende kun er 12,7 pct.

Også når det gælder personer med dansk oprindelse, er der stor forskel på landets to største kommuner. I København er antallet af personer med dansk oprindelse på førtidspension i løbet af de seneste fem år faldet med 27 pct., mens det i Århus er steget med 3,5 pct.”

Kilde: JP, d. 21. februar 2009 “Indvandrere på pension før tid

16 ud af 24 elever i 2. klasse på Rådmandsgade Skole på Nørrebro i København får bank af deres forældre. Op mod 80 % af eleverne har muslimsk baggrund. En række af børnene oplever også, at deres mødre får tæsk:

“En klasselærer i 2. klasse på Rådmandsgade Skole i København fik et chok, da hun efter en tilfældig episode tog en snak med eleverne om vold og bad dem skrive og tegne om, hvordan konflikter blev håndteret derhjemme.

To tredjedele af klassens 24 børn kunne fortælle om vold i hjemmet. Nogle fortalte om at blive slået med hård hånd, én tegnede den bøjle, han blev slået med, mens enkelte skrev, at deres mor blev slået.”

Kilde og link: Politiken, d. 5. februar 2009 “Skole undlod at melde vold mod børn

Andelen af indvandrere blandt sigtede unge i Københavns dommervagt steg fra 56 % i 2007 til 67 % i 2008. Dette svarer til, at andelen af indvandrere blandt unge sigtede steg med 20 % på et enkelt år. Heftigt.

Kriminaliteten blandt unge nydanskere i København er ‘meget foruroligende’, advarer politidirektør Hanne Bech Hansen.”

Politiken, d. 31. august 2008 “Unge nydanskere fylder op i Dommervagten

D. 27. februar 2008 afholdt Københavns integrationsborgmester Jacob Hougaard konferencen “Mangfoldighed og tryghed i byen”. Resultatet af konferencen blev et “Opsamlings- og idékatalog” med de 118 “bedste” ideer fra konferencen.

Ud af de 118 ideer er der ikke en eneste, som peger på, hvad indvandrerne selv kan gøre. Derimod var der masser af krav til politiet og PET, kommunen, danskerne, medierne, politikerne og velfærdssystemet. Københavns Kommune pladserer altså ansvaret for den mislykkede integration på alle andre end indvandrerne. Dette er en stor del af forklaringen på, at politikere og embedsmænd i landets største og værst ramte kommune ikke løser de integrationsproblemer, de bliver betalt for at gøre noget ved.

Link: “Opsamlings- og idékatalog

Next posts » Back to top