Archive for 'Integrationsindsatsen'

Sverige är ett av de tio länder i världen där sociala konflikter med religiös koppling ökar mest, enligt en ny studie. Kravallerna i Rosengård 2008 och ökat antal hatbrott mot muslimer är några av orsakerna.
Det amerikanska forskningscentrumet Pew har undersökt utvecklingen av religiösa konflikter och förtryck i världen mellan 2006 och 2009. Sverige sticker ut som ett land där konflikterna ökar allra mest. I Pews index går Sverige från att vara ett av de lugnaste länderna till att ligga i mitten av den globala skalan, med en indexhöjning från 1,2 till 2,3 mellan 2008 och 2009. Som jämförelse låg då Finland på 0,6 och Norge på 1,3.
Ökningen beror enligt rapporten på “ökad fientlighet mellan befolkningen i stort och den växande muslimska minoriteten.” Som exempel på konflikter med religiös bakgrund tar Pew bland annat upp kravallerna i Malmöstadsdelen Rosengård 2008, som utlöstes av utrymningen av en källarmoské. Pew hänvisar också till en rapport från Brottsförebyggande rådet om ökat antal hatbrott mot muslimer, och dessutom uppgifter om en ökning av antisemitism i Malmö.
Sett över hela välden ökar både religiöst våld och religiöst förtryck. Vad gäller våld är Irak värst, med index 9,0, medan det svåraste förtrycket sker i Egypten, Saudiarabien, Iran och Uzbekistan. Undersökningen sträcker sig fram till 2009, då Hosni Mubarak fortfarande styrde över Egypten och bland annat Muslimska brödraskapet var förbjudet.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/religiosa-konflikter-okar-i-sverige

“I fjor viste 19 pct. af børnene sig af have et alderssvarende dansk, mens det tal i år er 25 pct.

Det er dog fortsat de næstlaveste niveau i de fem år, som Århus Kommune har gennemført sprogtesten. I 2006 – det første år med sprogscreening – var det således hver tredje elev, der bestod sprogscreeningen.

I år har 71 pct. af de i alt 580 testede børn ikke et alderssvarende dansk, og en del af dem bliver flyttet til andre af byens skoler, hvor der ikke er så mange børn med danskproblemer. ”

http://jp.dk/aarhus/politik/article2032517.ece

“Tosprogede elever sakker bagud
25. mar. 2011 06.59 Indland

Tosprogede elever sakker langt bagud i forhold til deres danske kammerater. De endnu ikke offentliggjorte resultater fra PISA-undersøgelsen 2009 viser, at det faglige niveau ikke har rykket sig væsentligt siden 2005.

Omkring 50 procent af de tosprogede elever forlader folkeskolen uden at beherske de basale færdigheder til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse, viser undersøgelsen, der offentliggøres til april.”

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/03/25/063328.htm?rss=true

“Det danske kønsrollemønster med ligestilling mellem mænd og kvinder er ikke noget, som muslimske unge skal interessere sig for. De skal i stedet følge de regler om forholdet mellem manden og kvinden, som er beskrevet i Koranen og sharia-loven.
Den besked får de muslimske børn og unge, som går til koranundervisning eller anden form for muslimsk religiøs undervisning, fremgår det af en rapport, som Integrationsministeriet offentliggør i dag.
I rapporten skriver ph.d. Tina Magaard, som har lavet rapporten for Integrationsministeriet, og som har interviewet imamer, forældre og unge fra koranskolerne:
»I samtlige indsamlede data - fra interviews til undervisningsmateriale - er der enighed om at fortælle, hvorfor kvindens stilling, defineret af sharia, er bedre for kvinden end ligestilling mellem kønnene, som begrebet fortolkes i dansk lovgivning. De synes, at sharias dispositioner er bedre for kvinden end de danske regler«.”
http://jp.dk/indland/article2387694.ece

“- Hver 10. muslimske barn deltager i fritiden i religiøs undervisning. Derfor er det vigtigt, at vi nu for første gang har fået indblik i undervisningen på koranskolerne, siger integrationsminister Søren Pind med henvisning til to nye undersøgelser, som Integrationsministeriet i dag har offentliggjort. … Det er meget bekymrende, at nogle undervisere på koranskoler udtrykker holdninger, der er i modstrid med de grundlæggende kulturelle normer, som det danske samfund bygger på. Det er uacceptabelt”, siger integrationsministeren.”

http://dk.nykom.com/2011/04/01/nye-unders%C3%B8gelser-giver-indblik-i-religi%C3%B8s-fritidsundervisning-af-muslimske-b%C3%B8rn/

Jyllands-Posten Offentliggjort 30. december 2003 03:00
Kronik: Det nye danmarkskort har mange farver

Af Mogens Lykketoft, folketingsmedlem og formand for Socialdemokraterne, og Anne-Marie Meldgaard, folketngsmedlem og integrationsordfører for Socialdemokraterne

… Vort udgangspunkt er, at der ligger et trecifret milliardbeløb i velfærdsforbedring for det danske samfund og venter på at blive samlet op, i takt med at indvandrerne kommer lige så godt i arbejde som de gamle danskere. ..”

http://jp.dk/morgenavisen/meninger/article404961.ece

Chef for Danmarks Statistik, Jan Plovsing, udgav 19/12 2008 kronikken “Store forskelle i integration”. Her kan man bl.a. læse:

“Der er lidt over 340.000 indvandrere og efterkommere fra de ikke-vestlige lande i Danmark, hvilket udgør 6,2 pct. af befolkningen. Indvandrere og efterkommere fra de vestlige lande udgør 2,9 pct. af befolkningen.

Det er helt afgørende for indvandrernes og efterkommernes integration i samfundet, at de er i beskæftigelse. Derved bidrager de også til at finansiere velfærdsstaten og andre offentlige udgifter.

Personer med dansk oprindelse i alderen 16-64 år har en beskæftigelsesfrekvens på 79, dvs. at 79 pct. af aldersgruppen er i beskæftigelse.

Indvandrere fra en række lande har derimod meget lave beskæftigelsesfrekvenser. De laveste niveauer findes blandt indvandrere fra Somalia, Libanon og Irak, hvor kun 35-37 pct. er i beskæftigelse. Indvandrere fra Libanon er helt overvejende statsløse palæstinensere.

I modsætning hertil har indvandrere fra lande i Syd- og Østasien ganske høje beskæftigelsesfrekvenser. Mellem 62 og 67 pct. af indvandrerne fra Sri Lanka, Thailand, Vietnam og Kina er i beskæftigelse.

Kvindelige indvandrere fra en række ikke-vestlige lande er sjældent i beskæftigelse. Kun 21-24 pct. af kvinderne fra Somalia, Libanon og Irak er i beskæftigelse. Fra Afghanistan, Pakistan og Marokko er det 33-39 pct. Her er der virkelig en stor udfordring for integrationen.

I modsætning hertil har kvindelige indvandrere fra Sri Lanka, Thailand, Vietnam og Kina beskæftigelsesfrekvenser på 59-67 pct. Det er samme niveau som kvindelige indvandrere fra Sverige, Norge, Polen og Tyskland. Kvinder med dansk oprindelse har en lidt højere beskæftigelsesfrekvens på 76.

Jo længere tid indvandrerne har opholdt sig her i landet, jo højere beskæftigelsesfrekvens. Det gælder for indvandrere fra de fleste lande og viser, at integration normalt tager tid.

Desværre ses denne udvikling kun svagt, når det gælder indvandrere fra Somalia, Libanon og Irak. Selv med en opholdstid i Danmark på 10-15 år er kun 29-37 pct. i beskæftigelse.

Med den samme opholdstid er det 67-79 pct. af indvandrere fra Filippinerne, Kina, Thailand og Sri Lanka, som har arbejde. Det er i øvrigt samme niveau som indvandrere fra vestlige lande.

En stor del af dine og mine fremtidsudsigter blev afgjort i ungdommen. Vi har derfor også set på, om de unge er i beskæftigelse eller under uddannelse. Her er det stærkt bekymrende, at en stor del af de 20-29-årige indvandrere hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse.

For unge kvinder med dansk oprindelse drejer det sig om 11 pct. Ser vi på unge kvindelige indvandrere fra Somalia, Irak, Libanon og Pakistan, er det 57-60 pct. Over halvdelen af de unge kvindelige indvandrere fra disse lande er altså hverken under uddannelse eller i beskæftigelse.”

Københavns Kommune forudser, at der hvert år kommer 700 nye, unge indvandrere til, som står på spring til at blive optaget i bander og leve af kriminalitet.

For første gang vil Københavns Kommune sætte massivt ind over for 18-25 årige indvandrere, der er på vej ud i kriminalitet eller allerede har begået kriminalitet.

Det sker i erkendelse af, at kommunens indsats over for unge under 18 år ikke har kunnet hindre en stigning i antallet af utilpassede unge indvandrere.”

Kilde: JP, d. 13. september 2009 “Tusinder af unge kan ende i bander

Mit eget gæt er, at det primært er i områder med mange muslimer.

Antallet af påsatte brander ligger tilsyneladende på knap 10:

“I den seneste uge har der været 20 containerbrande i København, det er mere end dobbelt så mange som ugen forinden. Forældrene skal tage ansvar, lyder det fra politi og far til børn.”

Kilde: Berlingske Tidende, d. 27. august 2009 “Påsatte brande er dagligdag i København

Det voldsomt stigende indvandrerkriminalitet og bandekrigen påvirker københavnerne.

“Københavns Politi har i samarbejde med kommunen netop offentliggjort et nyt tryghedsbarometer, der baserer sig på kriminalstatistik og spørgsmål blandt 7.000 af byens borgere. Kortlægningen viser, at 92 procent føler sig trygge ved at færdes i deres nabolag om dagen. Til gengæld svarer hver tredje, at de ikke er meget for at bevæge sig ud om aftenen eller i nattelivet. “

Kilde: Politiken. d. 22. august 2009 “Der er ikke flere tilfælde af grov vold

« Previous posts Back to top