Archive for 'Integration / assimilation'

Sverige är ett av de tio länder i världen där sociala konflikter med religiös koppling ökar mest, enligt en ny studie. Kravallerna i Rosengård 2008 och ökat antal hatbrott mot muslimer är några av orsakerna.
Det amerikanska forskningscentrumet Pew har undersökt utvecklingen av religiösa konflikter och förtryck i världen mellan 2006 och 2009. Sverige sticker ut som ett land där konflikterna ökar allra mest. I Pews index går Sverige från att vara ett av de lugnaste länderna till att ligga i mitten av den globala skalan, med en indexhöjning från 1,2 till 2,3 mellan 2008 och 2009. Som jämförelse låg då Finland på 0,6 och Norge på 1,3.
Ökningen beror enligt rapporten på “ökad fientlighet mellan befolkningen i stort och den växande muslimska minoriteten.” Som exempel på konflikter med religiös bakgrund tar Pew bland annat upp kravallerna i Malmöstadsdelen Rosengård 2008, som utlöstes av utrymningen av en källarmoské. Pew hänvisar också till en rapport från Brottsförebyggande rådet om ökat antal hatbrott mot muslimer, och dessutom uppgifter om en ökning av antisemitism i Malmö.
Sett över hela välden ökar både religiöst våld och religiöst förtryck. Vad gäller våld är Irak värst, med index 9,0, medan det svåraste förtrycket sker i Egypten, Saudiarabien, Iran och Uzbekistan. Undersökningen sträcker sig fram till 2009, då Hosni Mubarak fortfarande styrde över Egypten och bland annat Muslimska brödraskapet var förbjudet.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/religiosa-konflikter-okar-i-sverige

København bruger ellers 220 mio. kr. årligt på socialt arbejde på Nørrebro. Derudover bruger kommunen 194 mio. kr. til kriminalpræventivt arbejde generelt. Men multikultur er og forbliver åbenbart voldskultur:

“Det går fremad med trygheden i København. I dagtimerne føler 93,2 procent af københavnerne sig trygge i byen, mens 2,9 føler sig utrygge. Ser man på nattetimerne, er 64,6 procent trygge, mens 21,4 procent føler sig utrygge.

Spørgsmålet er blevet stillet i forbindelse med et nyt tryghedsindeks, Københavns Kommune offentliggør mandag. Tryghedsindekset viser, at københavnerne overordnet set er blevet mere trygge siden 2009.

Her følte 62,5 procent sig trygge efter mørkets frembrud, mens 91,6 procent følte sig trygge om dagen. »København er generelt en tryg by, også sammenlignet med andre storbyer. Men det kan blive endnu bedre,« siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) som står bag det nye indeks. …

Vesterbro ved Hovedbanen ligger på andenpladsen over steder, der ifølge indekset har et stort behov for en indsats for at skabe mere tryghed. Her er beboerne enige i, at der er et højt niveau af utryghed, hvilket ikke har forandret sig siden 2009. Det samme gælder Husum. Nørrebro halter også bagefter.”

http://www.aok.dk/byliv/koebenhavnerne-foeler-sig-mere-sikre

Hele rapporten: http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/tryghedsindeks/SubsiteFrontpage/~/media/93362778634F44749A3A4C14FF960ECE.ashx

“Udlændinge og efterkommere fra mindre udviklede lande koster statskassen 16 mia. kr., konkluderer en redegørelse fra regeringen. Regeringens opstramninger af udlændingereglerne siden 2001 sparer statskassen for fem mia. kr. om året. … Dansk Folkeparti har bedt Integrationsministeriet medregne f.eks. merudgifter til fængsler under kriminalforsorgen som følge af indvandreres overrepræsentation i kriminalstatistikkerne. Det regnestykke ventes først senere.”

http://www.b.dk/nationalt/regeringen-udlaendinge-stramninger-sparer-fem-mia.-kr

“I fjor viste 19 pct. af børnene sig af have et alderssvarende dansk, mens det tal i år er 25 pct.

Det er dog fortsat de næstlaveste niveau i de fem år, som Århus Kommune har gennemført sprogtesten. I 2006 – det første år med sprogscreening – var det således hver tredje elev, der bestod sprogscreeningen.

I år har 71 pct. af de i alt 580 testede børn ikke et alderssvarende dansk, og en del af dem bliver flyttet til andre af byens skoler, hvor der ikke er så mange børn med danskproblemer. ”

http://jp.dk/aarhus/politik/article2032517.ece

“Ikke-vestlige efterkommeres større kriminalitet i 1990 og 2006 - mænd 15-45 år:

1990: 343 procent (ikke kontrolleret) 76 procent (kontrolleret)

2006: 300 procent (ikke kontrolleret) 31 procent (kontrollerert)”

“Kontrolleret”: Kontrolleret for uddannelse og indkomst.

“Tosprogede elever sakker bagud
25. mar. 2011 06.59 Indland

Tosprogede elever sakker langt bagud i forhold til deres danske kammerater. De endnu ikke offentliggjorte resultater fra PISA-undersøgelsen 2009 viser, at det faglige niveau ikke har rykket sig væsentligt siden 2005.

Omkring 50 procent af de tosprogede elever forlader folkeskolen uden at beherske de basale færdigheder til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse, viser undersøgelsen, der offentliggøres til april.”

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/03/25/063328.htm?rss=true

“Børn med indvandrerbaggrund er markant dårligere til at læse og regne end deres danske kammerater. Faktisk er de, hvad der svarer til to skoleår bagud, viser Pisa Etnisk 2009.

- Vi blev faktisk meget overrasket, da vi så resultaterne. Det er forfærdeligt, at der faktisk ikke er sket nogen positiv udvikling, når vi ser på gennemsnittet af de tre domæner, siger Pisa-konsortiets formand professor Niels Egelund.

“Siden 2000, hvor Pisa foretog en lignende undersøgelse, er gabet mellem, hvor godt etnisk danske børn og børn med indvandrerbaggrund klarer sig i skolen, ikke blevet mindre.

Gabet er fra 2000 til 2009 reduceret med syv point for læsning, er øget med syv point for naturvidenskab, mens der ikke er nogen betydende forskel for matematik. Det er på trods af stor fokus på blandt andet dansk som andetsprog.

Forskellene mellem elever med og uden indvandrerbaggrund er størst i naturvidenskab med omkring 90 point, mindst i matematik med omkring 70 point, mens den for læsning er godt 70 point.”

http://www.b.dk/nationalt/indvandrerboern-sakker-to-aar-bagud

“I en Gallup-måling foretaget for Berlingske svarer 59 procent af vælgerne, at de er tilhængere af at indføre ‘et optjeningsprincip til visse lægeydelser som lægehjælp, hjemmehjælp og gymnasieuddannelser’. … Ifølge Berlingskes oplysninger indebærer velfærdsplanen blandt andet, at udlændinge skal tegne en privat sundhedsforsikring de første fire år, de opholder sig i Danmark.”

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article1529000.ece

Journal of Moral Education
Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 357–369

“Community perceptions of moral education as a response to crime by young Pakistani males in Bradford”

Marta Bolognani, Lahore University of Management Sciences, Pakistan

“Summary

While increasing attention from academics and the media focuses on the lives of Muslim
communities in the west, little attention has so far been given to insiders’ own perceptions of their
social lives. This paper, borne out of broader research on their perceptions of crime, aims to
analyse some internal discourses on moral education. The ethnographic data, collected between
October 2004 and July 2005, is used to try to show the potentials and the pitfalls of formal (in
mosques, madrasahs and schools) and informal (in family and community) means of provision of
moral education. The paper argues that prevention of deviance through moral education seems to
be neglected in favour of punishment, retrieval or rehabilitation. Female deviance, however, seems
to be addressed by prevention strategies that are based on protection and the limitation of certain
interactions, rather than on moral education.

Conclusion

Conclusion

This paper has shown how families, although expected to be the core of moral
education and social control practices, are seen by many Bradford Pakistanis as
failing to provide moral guidance and nurture for mainly three reasons: lack of
parental skills, lack of interaction with the outer world, including schools and
tendency to delegate moral education to others, especially mosques and madrasahs.

Faith was a source from which many of the notions of good and evil were drawn.
Proximity with pious environments was generally considered a ‘protective factor’ in
terms of crime but not even this was deemed as a completely safe path for crime
prevention. While faith was thought of as able to help individuals who had gone onto
a wrong path, it was generally considered a variable independent of human will and
therefore could not directly be used in crime prevention: humans cannot control
faith. However, many believed that an upbringing that emphasised Muslim identity
may lead to some positive results. On their part, mosques were depicted by many as
structures trapped in power and blackmail struggles. The problems of incompetent
imams and the language barrier were also mentioned, together with a growing
interest in international and ‘ummatic’ problems, rather than local concerns. These
issues were reflected in the critical views on madrasahs and religious education.
However, religious practice through English as a medium was generally evaluated as
a safer strategy as it was the teaching of universal Islamic moral values that would
benefit the community through encouraging the inner change of individuals.
Schools, on the other hand, were not considered as conveyors of moral education,
but of skills. Furthermore, inner city schools were considered a place where a
‘contamination’ from bad characters could take place. Overall, research participants
seemed to agree that in Bradford moral education was perpetually delegated and no
agent was ever found to take it over. Prevention of deviance through moral
education, therefore, was perceived to be unsuccessful overall. Social control in
terms of punishment, retrieval or rehabilitation was a more common approach for
boys, though not for girls. Female deviance in fact seemed to be addressed through
prevention strategies that were based on protection and the restriction of certain
interactions, rather than through moral education.”

Jyllands-Posten Offentliggjort 30. december 2003 03:00
Kronik: Det nye danmarkskort har mange farver

Af Mogens Lykketoft, folketingsmedlem og formand for Socialdemokraterne, og Anne-Marie Meldgaard, folketngsmedlem og integrationsordfører for Socialdemokraterne

… Vort udgangspunkt er, at der ligger et trecifret milliardbeløb i velfærdsforbedring for det danske samfund og venter på at blive samlet op, i takt med at indvandrerne kommer lige så godt i arbejde som de gamle danskere. ..”

http://jp.dk/morgenavisen/meninger/article404961.ece

« Previous posts Back to top