Archive for 'Indvandring og befolkningsvækst'

“Seven in ten (71%) Britons say there are too many immigrants in the country and just a quarter (27%) believe immigration is good for the economy according to new research from Ipsos MORI. The latest Global @dvisor survey conducted in 23 countries shows that only Russians are more likely than Britons to agree that there are too many immigrants in their country (77% do so). Other countries with similarly high levels of agreement are Belgium (72%), Italy (67%), Spain (67%) and South Africa (66%). The Japanese are the happiest with their current level of immigration – just 15% think there are too many immigrants.
Immigration has raised also raised other concerns – three quarters (76%) of Britons agree that immigration has placed too much pressure on public services while three in five (62%) agree that immigration has made it more difficult for British people to get jobs. IPSOS Research Report, 7 sider pdf. Immigration having negative impact on world’s nations: Poll.

“Av de spurte svarer 53,7 prosent at utsagnet «Vi bør ikke slippe inn flere innvandrere i Norge» passer helt eller ganske godt med deres egen oppfatning. I 2005, da undersøkelsen ble utført for første gang, mente 45,8 prosent av de spurte det samme. Samtidig mener 48,7 prosent at integreringen går ganske eller meget dårlig, en økning på 12 prosentpoeng siden 2005. Åtte av ti spurte mener at innvandrerne bør bevise sine norskkunnskaper gjennom en språktest før de får lov til å bli norske statsborgere. Ellers i undersøkelsen kommer det fram at motstanden mot bruk av hijab hos kvinner i politiuniform, er massiv i Norge. Over 80 prosent av de spurte sier nei til dette, og 3,3 prosent er «meget negativ» til hijab på politifolk.”

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10080136

“The International Organisation for Migration (IMO) estimates a million people have flooded out of Libya alone since the uprisings began. The vast majority — about 98 percent — have ended up in neighbouring states like Egypt, Tunisia or Algeria. But along with the thousands of Tunisians who have taken advantage of looser security following the fall of president Zine al-Abidine Ben Ali, enough have headed north to Europe to trigger a crisis there.

Illegal immigration to Europe is now on track to surpass the peak hit in 2008. The IMO says about 42,000 migrants have already crossed into Italy and Malta alone, surpassing the 40,000 total for the two countries in all of 2008.

The numbers piling into places such as Italy and France have taxed the resources of border police, fanned anti-immigrant sentiment from Finland to Greece and even spurred leaders to challenge one of the bloc’s fundamental principles: the free movement of people inside the EU.”

http://uk.reuters.com/article/2011/06/22/uk-europe-refugees-idUKTRE75L2FM20110622

“It assumes net migration - the difference between numbers arriving and leaving - remained around its current record level of 240,000 a year.

Immigration minister: Damian Green said: ‘We are fixing a broken system’

Ministers pledged to cut it to the ‘tens of thousands’ by 2015.

Two-thirds of the population rise is due to immigration, including an ‘immigrant baby boom’ caused by higher-than-average birth rates among migrant mothers.

Commentators said the analysis shows the ‘absolute necessity’ of cutting the number of migrants coming here.”

EUs vigtigste opgave må være at passe på sine borgere. Dette bør indebære et effektivt og velbevogtet grænsehegn på relevante strækninger ved unionens ydre grænser.

As many as 2,500 illegal immigrants a week are flooding into the continent from North Africa through Italy, the European Union’s border protection agency has revealed.

The official figures, which came from Warsaw based Frontex, show that for the first three months of this year 33,000 people entered Europe illegally with 22,600 coming through Italy.

Most of those were economic migrants from Tunisia and sub-Sahran Africa who had fled countries that had been hit by popular uprisings in what was dubbed the Arab Spring. … The figures were revealed in Athens by Frontex deputy director Gil Arias Fernandez during a visit to Greece which up until this year was the main entry point for illegal immigrants into Europe.

Mr Fernandez said that for the first quarter of this year just 7,200 illegal entries were registered in Greece - last year for the same period just 147 illegal migrants had been detected trying to enter Italy, compared to 13,085 attempting to get into Greece.

He added that while it was difficult to predict what would happen in the rest of the year, ‘the situation will remain quite dramatic in the central Mediterranean.’

France to deport more Romanians after discovering they are behind 80% of street crime

Frontex and the United Nations High Commission for Refugees have said that more than 41,000 people have attempted to enter Europe through Lampedusa and other Italian islands.”

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003537/2-500-illegal-immigrants-week-North-Africa-flooding-Europe-Italy.html

“I den fynskfødte betjents fem år på Hovedbanegården har han fanget hundredvis af lommetyve. Men endnu ingen danskere.

»Jeg har stoppet fire mænd med dansk CPR-nummer, men deres fornavne var ikke danske. Jeg ville ønske, at jeg ikke skulle generalisere, men otte ud af ti, jeg snupper for tiden, er nordafrikanere. De sidste 20 procent er østeuropæere,« forklarer Jesper Milde.

Bag ham på stationens væg hænger en liste over ni af de netop nu mest eftersøgte tyve. Deres fornavne er Mohammed, Mohammad, Mahdi, Zidan, Mohammed, Samir, Adel, Sami og Mohammad.

De to algierske fyre får at vide, at de skal til Center Sandholm og ikke i en celle. Bagefter småsnakker, smiler og griner de til hinanden.

De siger høfligt farvel, inden en vogn henter dem og bringer dem til Nordsjælland.”

http://www.b.dk/nationalt/betjentene-snupper-de-samme-igen-og-igen

“Antwerp: 45% of elementary school students are Muslim

Via HLN:

Almost half of the students in the Antwerp municipal elementary school system are Muslim, an increase of 12% compared with the 2007-2008 school-year. The figures are based on how many students ask to take Islam classes. The data was provided by request of Vlaams Belang from the Antwerp alderman of education, Robert Voorhamme (sp.a)

Parents in Antwerp can choose which class their children go to: Catholicism, Protestantism, Orthodox, Anglicanism, Judaism, Islam or secular ethics.

Of the 10,743 elementary school students, 4,890 (45.5%) took Islam class this year. Alderman Voorhamme says that the figures mirror the evolution of the composition of the population.

See also: Antwerp: 56% of children of immigrant origin

http://islamineurope.blogspot.com/2011/05/antwerp-45-of-elementary-school.html

http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/1271704/2011/05/30/Helft-van-Antwerpse-lagereschoolkinderen-is-moslim.dhtml

De mangler at medregne udgifter til politi, fængsler og retsvæsen, specialundervisning i skolen, sundhed osv. Alligevel er det mange penge:

Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge har udsendt en pressemeddelelse, som er en bombe under oplysningerne om, hvad de danske udlændingeomkostninger er. Disse er et par gange i danske rapporter blevet anslået til under 20 milliarder årligt. Nordmændene har nu for Norges vedkommende regnet sig frem til ca. 60 milliarder n.kr.:

“Makroøkonomiske beregninger viser at kostnadene ved en lavere yrkesdeltakelse blant innvandrere på sikt kan tilsvare den beregnede gevinsten ved pensjonsreformen. Det er 60 milliarder kroner pr år.

http://www.nho.no/article23322.html

PISA-etnisk 2009 har mange interessante oplysninger:

43 procent af indvandrerbørn er så dårlige i skolen, at de ikke kan tage en uddannelse. 32 procent af deres efterkommere har samme problem:

“PISA opererer med en grænse for, hvornår der foreligger en funktionel læsekompetence forstået på den måde, at eleverne læser så godt, at de er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I PISA 2009 er det 13 % af eleverne uden indvandrerbaggrund, der ligger under denne grænse, mens der blandt indvandrerelever, af henholdsvis 1. og 2. generation, er 43 og 32 %, som ligger under grænsen.”

Danske elever bliver dårligere i skolen, hvis 40 procent af klassekammeraterne er tosprogede. Omvendt bliver indvandrerelever ikke meget bedre af at gå i skoler med højst 10 procent indvandrere:

I Danmark scorer elever uden indvandrerbaggrund, som går på skoler med 40 % eller flere tosprogede, signifikant lavere scorer i PISA’s læsetest sammenlignet med elever uden indvandrerbaggrund, som går på skoler med under 10 % tosprogede. På skoler med op til 40 % tosprogede er der imidlertid ikke de store forskelle på læsescorer for elever uden indvandrerbaggrund. Blandt indvandrerelever, klarer de elever, som går på skoler med under 10 % tosprogede, sig bedst – men stadig 48 point under elever uden indvandrerbaggrund, på samme type skole. Indvandrerelever på skoler med 60 % eller flere tosprogede elever scorer i gennemsnit 51 point mindre i læsetesten sammenlignet med indvandrerelever på skoler med kun få tosprogede.”

Skoler med stort flertal af danske elever oplever pres fra forældrene om, at skolen er god til at undervise. Skoler med mange indvandrerforældre oplever næsten intet forældrepres. Indvandrerforældre har altså færre ambitioner på deres børns vejne:

Blandt de elever, som går på skoler med mindre end 10 % tosprogede elever, gælder det, at hver fjerde elev går på en skole, hvor skolelederen oplever et konstant pres fra mange forældre med forventninger, om at skolen sætter og opnår en høj boglig standard blandt eleverne. Omvendt er det sådan, at for elever som går på skoler med 60 % eller flere tosprogede, oplever flertallet af skolelederne næsten intet forventningspres fra forældrene om høje boglige standarder.”

Skoler med mange indvandrerelever har mange elever, som føler sig uretfærdigt behandlet (offermentalitet?):

“Eleverne er blevet spurgt om, hvor godt de kommer ud af det med deres lærere. Også her er der interessante forskelle på tværs af skoletyperne. Færre elever på skoler med 40 % eller flere tosprogede elever svarer bekræftende på, at de kommer godt ud af det med de fleste af deres lærere, at deres lærere er interesseret i deres velbefindende, og at lærerne behandler dem retfærdigt sammenlignet med elever på andre skoler.”

Skolelærere har for få forventninger til tosprogede elever (politisk korrekthed, malplaceret medfølelse?):

“Hver fjerde elev, som går på en skole med mellem 40 og 60 % tosprogede elever, har en skoleleder, som mener, at lærernes lave forventninger til eleverne hæmmer elevernes indlæring. Denne andel er væsentlig større end på de andre skoletyper.

78 % procenter af skoler med mange tosprogede har elever, der ødelægger undervisningen med uro, og elevernes respekt for lærerne på disse skoler er meget lille.

“Ca. 78 % af eleverne på skoler med mellem 40 og 60 % tosprogede elever i Danmark, har en skoleleder, der svarer at elever, der forstyrrer i timerne, er hæmmende for indlæringen på skolen. Elevernes manglende respekt for lærerne synes ligeledes at udgøre en hæmsko for indlæringen på skoler med mellem 40 og 60 % tosprogede. Derudover er det interessant at bemærke, at ca. 13-15 % af eleverne, på skoler med op til 20 % tosprogede elever, har en skoleleder, der mener, at elevernes manglende respekt for lærerne hæmmer elevernes indlæring.”

Indvandrerelever er blevet dårligere til at reflektere. Manglende reflektion kan føre til offermentalitet og et sort/hvidt eller god/ond-billede af verden:

“For læsning er der for elever med indvandrerbaggrund sket en stigning på 5 point på skalaen information, mens der er sket et fald på 8 point på refleksion. Samlet set kan det i øvrigt konstateres, at gabet mellem elever uden og med indvandrerbaggrund fra 2000 til 2009 er reduceret med 7 point for læsning, er øget med 7 point for naturvidenskab, mens der ikke er nogen substantiel forskel for matematik. Alt i alt er resultaterne derfor ikke opløftende, når det betænkes, at der i den forløbne 9-års periode er sket en betydelig indsats netop med henblik på at løfte niveauet for elever ned indvandrerbaggrund, dels i forbindelse med dansk som andetsprog, dels i forbindelse med en øget evalueringskultur.”

http://www.akf.dk/udgivelser/2011/2861_pisa_etnisk/

“Dawn Holland, one of the report’s authors, said: “Lifting barriers in Germany may divert some Polish and other workers away from the UK, especially given the relative strength of the German economy.
“But as the existence of support networks for new migrants is one of the most important factors, much of the shift in migrants since 2004 is likely to prove permanent.”
She said the impact of migration from countries such as Poland, Romania and Lithuania on UK national output was “insignificant to a large extent”.
Sir Andrew Green of Migration Watch said the report provided “clear evidence” that the contribution of migrants was trivial. “This is an astonishing conclusion which blows out of the water many of the arguments made for years by the immigration lobby,” he said
“The 700,000 East Europeans who have arrived since 2004 have added 1 per cent to our population but only about one third of 1 per cent to production.
“Some employers have benefited from cheap, hard-working labour but the gain to our economy as a whole has been insignificant. This is the final nail in the coffin of Labour’s immigration policy.””
« Previous posts Next posts » Back to top