Archive for 'Ghettoer / parallelsamfund'

Mit eget gæt er, at det primært er i områder med mange muslimer.

Antallet af påsatte brander ligger tilsyneladende på knap 10:

“I den seneste uge har der været 20 containerbrande i København, det er mere end dobbelt så mange som ugen forinden. Forældrene skal tage ansvar, lyder det fra politi og far til børn.”

Kilde: Berlingske Tidende, d. 27. august 2009 “Påsatte brande er dagligdag i København

“Kriminaliteten blandt de 10-17-årige falder i Århus som helhed, men i Gellerup går det den gale vej.
De unge i Gellerup bliver mere og mere kriminelle. I 2008/2009 blev 135 unge 10-17-årige sigtet for kriminalitet mod 121 året får. Det viser den nye årsrapport for SSP-indsatsen (skole, sociale myndigheder og politi) i Århus.
Når der ses på byen som helhed, falder ungdomskriminaliteten for tredje år i træk.
Ifølge rapporten sigtede politiet 615 børn og unge i 2008/2009, og det er et fald på henholdsvis 38 og 53 i forhold til årene før.
Særlige udfordringer
Således bor knap ni pct. af de sigtede unge i Gellerupområdet.”
Kilde: JP, d. 26. juni 2009 “Unge i Gellerup bliver mere kriminelle

“I 13 ud af 14 amter har ejendomsmægler oplevet negative reaktioner fra danskere, når de viser boliger frem til folk med anden etnisk baggrund. Det viser en rundspørge, som DR Nyheder har foretaget.

Nancy Pedersen fra Realmæglerne i Ølstykke er en af dem,

- Vi har af og til været ude for, at folk siger, at de ikke vil have udlændinge til at bo på deres vej, fortæller hun til DR Penge.

Mange flere end tallene viser
DR Penge har talt med 451 ejendomsmæglere, ud af dem er der 15 procent, der lige som Nancy Pedersen har oplevet negative reaktioner fra naboer til en ejendom, de har skullet sælge. Tallet kan dog være langt højere, mener Lars Brandt fra Danbolig i Rødovre.”

Kilde: DR, d. 18. oktober 2006 “Nogle danskere går langt for at undgå indvandrer-nabo

USA oplever ikke de samme integrationsproblemer med muslimer - og de deraf følgende voldsomme følgevirkninger - som i Europa. Det er der tre grunde til:

1) For det første håndplukker USA deres indvandrere.

2) For det andet er USAs velfærdssystem væsentligt dårligere, hvilket motiverer meget stærkere til at skulle klare sig selv.

3) For det trejde har USA endnu forholdsmæssigt færre muslimer end de fleste vesteuropæiske lande. Dette betyder, at der ikke er de samme muligheder for at skabe store parallelsamfund som der er i Europa (f.eks. Nørrebro i København).

Alligevel er de tendenser, vi kender fra Europa, meget tydelige også i USA:

“Ifølge en ny meningsmåling, som blev offentliggjort i går, klarer muslimer sig rimeligt i USA, men de er ikke fuldt ud tilfredse med deres tilværelse.

Eksperter fra Gallupinstituttet, som foretog undersøgelsen, forklarer skismaet med, at amerikanske muslimer for hovedpartens vedkommende har lavere indkomst, dårligere uddannelse og ringere job end befolkningen som helhed.

Kilde: Berlingske Tidende, d. 3. marts 2009 “Muslimer trives i USA

Udgifterne til kriminalpræventivt arbejde og socialt arbejde i især områder med mange muslimske indvandrere, er enorme. Indvandrerkriminaliteten stiger, integrationsproblemerne vokser og islamiske ekstremister vokser sig stadigt mere selvsikre. Spørgsmålet er så: Får skatteyderne nok for de mange penge? Eller er Københavns Kommune ikke god nok til at forvalte de mange millioner?

“Ud over de 194 mio. kr., som Københavns Kommune hvert år bruger på at forebygge kriminalitet, sender man årligt 220 mio. kr. til Nørrebro alene til socialt arbejde fra anbringelser af børn til gadeplansarbejde. Et beløb der svarer til 20 pct. af det samlede budget. Mikkel Warming ønsker at sætte endnu flere penge af i næste års budget målrettet udsatte børn og unge.”

Socialborgmesteren tilføjer:

“»Men det er hyklerisk at påstå, at det er kommunens skyld, at der er grobund for bander. Vi bruger jo ganske mange penge på Nørrebro,« siger han.”

Der kan kun være to årsager til integrationsproblemerne. Enten er vi ikke gode nok til at udforme en effektiv indsats, eller også er der visse kulturer, som ganske enkelt ikke kan integreres i et vestligt samfund som det danske.

Kilde: JP, d. 5. marts 2009 “Skyderier trods massiv indsats

“Danmarks hovedstad er på vej mod amerikanske tilstande, hvor folk bevidst undgår særligt uroplagede gader og kvarterer i storbyerne. For godt seks ud af ti københavnere har bandekrigen betydet, at der er steder i byen, hvor de ikke har lyst til at færdes. Særligt kvinderne føler sig utrygge. Hver anden kvinde i hovedstaden – 48 procent – har direkte ændret adfærd som følge af krigen, der har budt på 30 skudepisoder og tre drab.”

Kilde: Berlingske Tidende, d. 7. marts 2009 “Bandekrigen skræmmer folk væk fra Nørrebro

En svensk undersøgelse af forholdene i den svenske muslim-ghetto Rosengård tyder på, at området er ved at blive en “stat i staten”. Forholdene for kvinderne i området, som det jo er overalt, hvor islam vinder frem, bliver tilsvarende dårligere:

“29 av 30 som svarat beskriver oberoende av varandra en allmän ökning av radikaliseringen de senaste fem åren, även om man tycker det är svårt att precisera exakt hur stor ökningen är. Det är värt att understryka att de radikala individerna är få men har en relativt stor inverkan på omgivningen.”

“Bland annat förekommer grupper av ultraradikala islamistiska medlemmar med hemvist i någon av de källarmoskéer (till skillnad från den officiella muslimska församlingen) som finns i området.

Dessa predikar isolering och agerar åsiktskontrollanter samt upprätthåller en stark hotkultur, där främst kvinnor trakasseras psykiskt och fysiskt.”

Kilde og link: d. 7. februar 2009 Kommuner måste hejda extremism

Rockwool-fonden har lavet en undersøgelse af, hvordan indvandrere bor rent geografisk i forhold til danskerne. Man taler i denne sammenhæng om et særligt D-indeks. Hvis D-indekset er fra 0-30, så er det et udtryk for, at indvandrere og danskere bor blandet med hinanden. Hvis det er mellem 30-60, er det et tydeligt tegn på adskillelse mellem befolkningsgrupperne. Hvis det er over 60, betyKulturkløften › Edit Post — WordPressder det, at danskere og indvandrere reelt lever i adskilte samfund.

Samlet set er D-indekset for Danmark 54 for ikke-vestlige indvandrere, hvilket altså betyder, at Danmark er på grænsen til reelt at bestå af to forskellige samfund af henholdsvis danskere og indvandrere. I en række store danske provinsbyer som Haderslev, Ikast, Korsør, Esbjerg og Kalundborg er D-indekset over 60.

Kilde og link: Rockwool Fonden, juni 2006 “Danskerne bor stadig socialt blandet

Den manglende integration viser sig også ved, at indvandrere ikke blander sig med danskere. 36 procent af vores almene boligområder er således på vej til at blive regulære muslimske ghettoer.

Ugebrevet A4, d. 15. august 2005 ”Danske ghettoer knopskyder”.

Next posts » Back to top