Archive for 'Ghettoer / parallelsamfund'

“De er en del af omkring 8.000 mørke ekstremister, som blandt andre tæller religiøse grupperinger og organisationer som Hizb ut-Tahrir og salifister. Med pres og trusler afholder de, ifølge Rafiq, cirka 30.000 fra at stemme - altså til at fravælge demokratiet til fordel for sharialov.”

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1617864.ece

Indvandrerghettoen Tingbjerg i København har fået opsat 1,200 sikkerhedskameraer, hvilket har dæmpet kriminaliteten. Det var dog grotesk mange kameraer! Det multikulturelle samfund har i sidste ende kun to udviklingsmuligheder: Politistat eller kaos.

“I et forsøg på at komme kriminaliteten og utrygheden til livs i den socialt belastede bydel har Københavns Kommune og de almene boligselskaber investeret i omkring 1.200 kameraer, der nu overvåger alt fra hovedgaden til kældrene under beboelsesejendommene.

LÆS MEREKøbenhavn vedtager video-overvågning på Nørrebro

Foreløbig tyder erfaringerne på, at tv-overvågningen har ført til markant mindre hærværk i Tingbjerg. Samtidig hænger færre ballademagere ud de overvågede steder.”

Four out of 10 British Muslims want sharia law introduced into parts of the country, a survey reveals today.

The ICM opinion poll also indicates that a fifth have sympathy with the “feelings and motives” of the suicide bombers who attacked London last July 7, killing 52 people, although 99 per cent thought the bombers were wrong to carry out the atrocity.

Overall, the findings depict a Muslim community becoming more radical and feeling more alienated from mainstream society, even though 91 per cent still say they feel loyal to Britain.

Forty per cent of the British Muslims surveyed said they backed introducing sharia in parts of Britain, while 41 per cent opposed it. Twenty per cent felt sympathy with the July 7 bombers’ motives, and 75 per cent did not. One per cent felt the attacks were “right”.

Nearly two thirds thought the video images shown last week of British troops beating Iraqi youths were symptomatic of a wider problem in Iraq. Half did not think the soldiers would be “appropriately punished”.

Half of the 500 people surveyed said relations between white Britons and Muslims were getting worse. Only just over half thought the conviction of the cleric Abu Hamza for incitement to murder and race hatred was fair.

København bruger ellers 220 mio. kr. årligt på socialt arbejde på Nørrebro. Derudover bruger kommunen 194 mio. kr. til kriminalpræventivt arbejde generelt. Men multikultur er og forbliver åbenbart voldskultur:

“Det går fremad med trygheden i København. I dagtimerne føler 93,2 procent af københavnerne sig trygge i byen, mens 2,9 føler sig utrygge. Ser man på nattetimerne, er 64,6 procent trygge, mens 21,4 procent føler sig utrygge.

Spørgsmålet er blevet stillet i forbindelse med et nyt tryghedsindeks, Københavns Kommune offentliggør mandag. Tryghedsindekset viser, at københavnerne overordnet set er blevet mere trygge siden 2009.

Her følte 62,5 procent sig trygge efter mørkets frembrud, mens 91,6 procent følte sig trygge om dagen. »København er generelt en tryg by, også sammenlignet med andre storbyer. Men det kan blive endnu bedre,« siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) som står bag det nye indeks. …

Vesterbro ved Hovedbanen ligger på andenpladsen over steder, der ifølge indekset har et stort behov for en indsats for at skabe mere tryghed. Her er beboerne enige i, at der er et højt niveau af utryghed, hvilket ikke har forandret sig siden 2009. Det samme gælder Husum. Nørrebro halter også bagefter.”

http://www.aok.dk/byliv/koebenhavnerne-foeler-sig-mere-sikre

Hele rapporten: http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/tryghedsindeks/SubsiteFrontpage/~/media/93362778634F44749A3A4C14FF960ECE.ashx

PISA-etnisk 2009 har mange interessante oplysninger:

43 procent af indvandrerbørn er så dårlige i skolen, at de ikke kan tage en uddannelse. 32 procent af deres efterkommere har samme problem:

“PISA opererer med en grænse for, hvornår der foreligger en funktionel læsekompetence forstået på den måde, at eleverne læser så godt, at de er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I PISA 2009 er det 13 % af eleverne uden indvandrerbaggrund, der ligger under denne grænse, mens der blandt indvandrerelever, af henholdsvis 1. og 2. generation, er 43 og 32 %, som ligger under grænsen.”

Danske elever bliver dårligere i skolen, hvis 40 procent af klassekammeraterne er tosprogede. Omvendt bliver indvandrerelever ikke meget bedre af at gå i skoler med højst 10 procent indvandrere:

I Danmark scorer elever uden indvandrerbaggrund, som går på skoler med 40 % eller flere tosprogede, signifikant lavere scorer i PISA’s læsetest sammenlignet med elever uden indvandrerbaggrund, som går på skoler med under 10 % tosprogede. På skoler med op til 40 % tosprogede er der imidlertid ikke de store forskelle på læsescorer for elever uden indvandrerbaggrund. Blandt indvandrerelever, klarer de elever, som går på skoler med under 10 % tosprogede, sig bedst – men stadig 48 point under elever uden indvandrerbaggrund, på samme type skole. Indvandrerelever på skoler med 60 % eller flere tosprogede elever scorer i gennemsnit 51 point mindre i læsetesten sammenlignet med indvandrerelever på skoler med kun få tosprogede.”

Skoler med stort flertal af danske elever oplever pres fra forældrene om, at skolen er god til at undervise. Skoler med mange indvandrerforældre oplever næsten intet forældrepres. Indvandrerforældre har altså færre ambitioner på deres børns vejne:

Blandt de elever, som går på skoler med mindre end 10 % tosprogede elever, gælder det, at hver fjerde elev går på en skole, hvor skolelederen oplever et konstant pres fra mange forældre med forventninger, om at skolen sætter og opnår en høj boglig standard blandt eleverne. Omvendt er det sådan, at for elever som går på skoler med 60 % eller flere tosprogede, oplever flertallet af skolelederne næsten intet forventningspres fra forældrene om høje boglige standarder.”

Skoler med mange indvandrerelever har mange elever, som føler sig uretfærdigt behandlet (offermentalitet?):

“Eleverne er blevet spurgt om, hvor godt de kommer ud af det med deres lærere. Også her er der interessante forskelle på tværs af skoletyperne. Færre elever på skoler med 40 % eller flere tosprogede elever svarer bekræftende på, at de kommer godt ud af det med de fleste af deres lærere, at deres lærere er interesseret i deres velbefindende, og at lærerne behandler dem retfærdigt sammenlignet med elever på andre skoler.”

Skolelærere har for få forventninger til tosprogede elever (politisk korrekthed, malplaceret medfølelse?):

“Hver fjerde elev, som går på en skole med mellem 40 og 60 % tosprogede elever, har en skoleleder, som mener, at lærernes lave forventninger til eleverne hæmmer elevernes indlæring. Denne andel er væsentlig større end på de andre skoletyper.

78 % procenter af skoler med mange tosprogede har elever, der ødelægger undervisningen med uro, og elevernes respekt for lærerne på disse skoler er meget lille.

“Ca. 78 % af eleverne på skoler med mellem 40 og 60 % tosprogede elever i Danmark, har en skoleleder, der svarer at elever, der forstyrrer i timerne, er hæmmende for indlæringen på skolen. Elevernes manglende respekt for lærerne synes ligeledes at udgøre en hæmsko for indlæringen på skoler med mellem 40 og 60 % tosprogede. Derudover er det interessant at bemærke, at ca. 13-15 % af eleverne, på skoler med op til 20 % tosprogede elever, har en skoleleder, der mener, at elevernes manglende respekt for lærerne hæmmer elevernes indlæring.”

Indvandrerelever er blevet dårligere til at reflektere. Manglende reflektion kan føre til offermentalitet og et sort/hvidt eller god/ond-billede af verden:

“For læsning er der for elever med indvandrerbaggrund sket en stigning på 5 point på skalaen information, mens der er sket et fald på 8 point på refleksion. Samlet set kan det i øvrigt konstateres, at gabet mellem elever uden og med indvandrerbaggrund fra 2000 til 2009 er reduceret med 7 point for læsning, er øget med 7 point for naturvidenskab, mens der ikke er nogen substantiel forskel for matematik. Alt i alt er resultaterne derfor ikke opløftende, når det betænkes, at der i den forløbne 9-års periode er sket en betydelig indsats netop med henblik på at løfte niveauet for elever ned indvandrerbaggrund, dels i forbindelse med dansk som andetsprog, dels i forbindelse med en øget evalueringskultur.”

http://www.akf.dk/udgivelser/2011/2861_pisa_etnisk/

“I fjor viste 19 pct. af børnene sig af have et alderssvarende dansk, mens det tal i år er 25 pct.

Det er dog fortsat de næstlaveste niveau i de fem år, som Århus Kommune har gennemført sprogtesten. I 2006 – det første år med sprogscreening – var det således hver tredje elev, der bestod sprogscreeningen.

I år har 71 pct. af de i alt 580 testede børn ikke et alderssvarende dansk, og en del af dem bliver flyttet til andre af byens skoler, hvor der ikke er så mange børn med danskproblemer. ”

http://jp.dk/aarhus/politik/article2032517.ece

75,000 asylum seekers have gone missing in past 20 years

The Home Office has also lost up to 75,000 of the so-called “legacy” asylum seekers, the head of the UK Border Agency admitted.

They are now unlikely to ever be traced with some cases dating back to the 1990s, despite a five year trawl of the records.

Jonathan Sedgwick, the acting chief executive of UKBA, also admitted some of the remaining individuals have been allowed to stay despite having a criminal record.”

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/8431308/75000-asylum-seekers-have-gone-missing-in-past-20-years.html

“WHITE children are now a minority in England’s second largest city because of soaring immigration levels, say experts. More than half of children in Birmingham are from black and Asian communities.

In 2006, 53% of under-16s were from white families, but this is expected to drop to 47% when the census is carried out in March.

By 2026, 64% of children in Birmingham will be non-white.The study carried out by Manchester University said the swing was due to immigrants flooding in from Pakistan, Africa and China.Researchers claim this has caused many white families to move out of the city. Whites are already classed as a minority in Newham, east London, where there are less than 40%, and in Brent, north London, where the figure is just under 45%.”

http://www.dailystar.co.uk/news/view/173486/White-city-kids-in-minority/

“Ole Seidling fra Kontrolgruppen i Høje Taastrup kunne godt vælge at se lyst på tingene: Det er nok kun fordi, indvandrere og efterkommere er i god tro, fordi de endnu ikke kender de danske regler så godt; når de lærer dem, vil alt blive fint, og de vil ikke længere overtræde reglerne.

Men lederen af kontrolgruppen er mere tilbøjelig til at fokusere på den mørke side og konkluderer: »Flere indvandrere og efterkommere er ikke i god tro, men bedrager efter min opfattelse bevidst de kommunale kasser for mange penge hvert år,« siger han.

Erfaring fra mange års arbejde med socialt bedrageri har givet lederen af kontrolgruppen i Høje Taastrup en indgroet skepsis over for borgernes moral, når det gælder deres mulighed for at få snabelen ned i kommunekassen…

Derfor lægger Ole Seidling heller ikke fingrene imellem, når han skal beskrive, hvad han mener om, at 25 af alle 33 afslørede sager om socialt bedrageri i Høje Taastrup sidste år blev begået af folk med anden etnisk baggrund end dansk…

»Vi kan se, at nogle af disse mennesker kommer lige ud af flygtningelejren og efter kort tid bliver skilt proforma…,« siger Ole Seidling.

[...]

Da kontrolgruppen i Aabenraa Kommune tidligere på måneden var på natlig kontrol i forbindelse med 25 sager, involverede de 13 af sagerne borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Det får lederne af kontrolgruppen i Aabenraa, Margit Kristensen, til at sige: »Man får nærmest det indtryk, at indvandrere og efterkommere har en slags erfagrupper, hvor man sidder og fortæller hinanden, hvordan man kan snyde de offentlige kasser…«.”

GRAFIK: Høje Taastrup

21 % af befolkning har indvandrer- eller efterkommerbaggrund

Indvandrere og efterkommeres andel af kontanthjælpsmodtagere: 30 %

Indvandrere og efterkommeres andel i sager om socialt bedrageri: 75 %


http://www.uriasposten.net/?p=16524

STOCKHOLM.I de redan invandrartäta förorterna ökar andelen invånare med utländsk bakgrund. I Rågsved var de 1997 39,6 procent av befolkningen, i fjol var de 62,8 procent.”

Folk får bo var de vill, det är i sig inget problem, anser politikerna. ”Nackdelen är att man blir isolerad från allt”, säger Dekh W i Rågsved.

Statistiska centralbyrån har tagit fram siffror som visar integrationen på stadsdelsnivå. I Stockholms stad som helhet har 28,1 procent av befolkningen utländsk bakgrund, i Rinkeby är det 89,3 procent.

I 50-talsförorten Rågsved i södra Stockholm har andelen invandrare på elva år ökat från fyra av tio till två av tre.”

Kilde: DN: http://www.dn.se/sthlm/segregationen-okar-stort-i-invandrartata-fororter-1.961261

« Previous posts Back to top