Bogen “Blandt kriminelle muslimer”

Anmeldelser af Blandt kriminelle muslimer

PsykologNyt, oktober 2009 “Blandt kriminelle muslimer“:

“Blandt kriminelle muslimer er en provokerende øjenåbner, overbevisende og velfunderet og med konkrete eksempler. Den bør særligt læses af dem, der mener, at mere af det samme (som ikke virker) er godt. Jeg imødeser deres forsvarstale med spænding.”

Fagbladet Ungdomsskolen, # 3 april 2009 “I skyggen af Twin Towers”:

“Sennels betragtninger og kritiske overvejelser om vores indsats overfor de unge kriminelle fortjener stor udbredelse.”

Naser Khader på Sappho.dk d. 26. februar 2009 “Læs bogen, integrationsminister“:

“Den faglige ekspertise, som Nicolaj Sennels har, uanset hvilket parti han måtte tilhøre, er exceptionel og med Nicolaj Sennels klare praktiske eksempler bogen igennem, bliver læseren uendelig meget klogere på, hvor noget af integrationsskoen trykker. Bogen burde være obligatorisk læsning på alle lærer- og pædagogseminarer og rundt om i kommunerne.”

Anmeldelse af Ulla Lauridsen på 180grader.dk d. 23. februar Lad os ikke tale om det“:

“Som psykolog er Sennels ikke optaget af at drage den muslimske kultur eller børneopdragelse frem til spot og spe. Han ønsker bare at forstå sine klienter, så han kan tage udgangspunkt i, hvor de er. Hans kritik retter sig mod en integrationsindsats, der har fejlet monumentalt gennem mange år, og det politiske og sociale system, der nægter at beskæftige sig med, hvorfor det helt systematisk går galt med integrationen af mennesker fra muslimske lande i forhold til mennesker fra andre dele af verden, som ret beset burde være lige så fremmede for vores sprog og kultur.”

Jyllandsposten, d. 25. februar 2009 “Projekt om kriminelle muslimer” (4 stjerner):

“Bogen er et originalt pioner-arbejde ved i diagnoserne at fokusere på individets eget ansvar og inddrage religionen  i de unge menneskers identitetsdannelse.”

Interview med Naser Khader: “Sandheden om den hidtidige integrationsindsats må på bordet”:

“Khaders udtalelser er en reaktion på en række nye oplysninger og vurderinger i den tidligere fængselspsykolog Nicolai Sennels’ bog Blandt kriminelle muslimer: En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune.”

Folkekirken i Roskilde Stift:

“Det er en meget velskrevet og tankevækkende bog, hvis problemstillinger nok er velkendte, men som nu belyses fra en ny og anderledes vinkel, hvor mangt og meget falder på plads.”

Foreningen for Kunst- og Kulturformidlings anmeldelse af Blandt kriminelle muslimer:En psykologisk tilgang til forståelsen af unge kriminelle muslimer”:

“Nicolai Sennels mener ikke, at den danske pædagogik hjælper disse unge, tværtimod gør det blot de unge mere forvirrede. Han foreslår en mere kulturspecifik tilgang, f.eks. at man over for muslimer er mere konfronterende og grænsesættende, hvilket er mere normalt i den muslimske kultur. … Bogen er et spændende svar på den nutidige debat om integration.”

Fagblad Dansk Politi, nr. 2 2009Det kan koste dyrt at sige sin mening“: “I sin ansættelse udviklede Nicolai Sennels et specielt terapiforløb, som skulle hjælpe de etniske unge til at tage ansvar for deres eget liv. De unge skulle lære ikke at se sig selv som ofre.”

Læsernes reaktion:

Katarsis: Katarsis! Sådan må det vel føles … Jeg forlod foredraget med Nicolai Sennels psykisk nøgen, efter at have følt en dyb gru ved præsentationen for et rystende vidnesbyrd fra en ekstremt sympatisk og ligefrem person, som besidder en umiddelbarhed og medmenneskelig troværdighed, der simpelthen går rent ind.” (Reaktion fra foredraget ved udgivelsen af bogen d. 24. februar 2009)

Mesterværk: “‘Blandt kriminelle muslimer’ er den mest krystalklare og vederhæftige beskrivelse jeg endnu har læst. ENESTÅENDE! Et ankepunkt: Titlen giver indtryk af mudderkastning mod muslimer. Da det absolut ikke er tilfældet burde bogen hedde noget mere neutralt f.eks.  ”Kulturkløften - muslimer i Danmark”. Det kan måske rettes i
næste oplag. I hvert fald: Kan I viderebefordre min helhjertede tak for et mesterværk til Nicolai S.”

En sand pageturner: “Bogen fortæller med stor saglighed om problemerne med at integrere muslimer i den vestlige verden og forklarer, hvorfor den nuværende integrationspolitik ikke nytter. Analyserne er baseret på samtaler med hundredevis af kriminelle muslimer, men statistiskker og referencer viser, at konklusionerne ikke kun gælder for denne særgruppe. … Bogen er velskrevet og utroligt spændende at læse. Samtidig med at den bringer en masse faktuelle oplysninger og analyser på banen, kører et parallelt spor, som handler om Nicolai Sennels forhold til og arbejde med de unge på den sikrede institution, hvor han var ansat som psykolog. Denne beretning følger man som var det en krimi, og det gør bogen til en sand ‘pageturner’.” AG på Saxo.dk

Trykkefrihedsselskabets annoncering d. 2. januar 2008

Nicolai Sennels: “Blandt kriminelle muslimer. En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune”. 164 s., 169 kr. (pris efter subskriptionsperiode), ISBN 978-87-92417-02-2

»Årsagen til den voksende indvandrerkriminalitet og dårlige integration ligger ikke i en fejlslagen økonomisk indsats.«

Fra »Blandt kriminelle muslimer«

Hvorfor har danske myndigheder og kommuner så svært ved at håndtere kriminelle fra Mellemøsten og ekstremisme blandt muslimer? Og hvorfor virker indsatsen ikke, selvom vi bruger hundredvis af millioner?

Fordi muslimernes kultur gør integration umulig, fordi dansk pædagogik og samtale ikke hjælper muslimske kriminelle, og fordi kommunerne bruger penge på nyttesløse integrationsprojekter.

»Blandt kriminelle muslimer« er skrevet på baggrund af førstehåndsoplevelser. Med udgangspunkt i sine erfaringer fra Københavns Kommune giver forfatteren et unikt indblik i de kulturelle og psykologiske årsager til kommunernes fejlslagne indsats mod indvandrerkriminalitet og ekstremisme. Sennels beskriver en række velafprøvede behandlingsmetoder og  han giver også helt konkrete forslag til, hvad man som kommune trods alt kan og bør gøre.

Køb bogen

Bogen købes via Trykkefrihedsselskabets hjemmeside www.bibliotek.trykkefrihed.dk eller hos Saxo net-boghandel.