To ud af tre ledige indvandrerkvinder står reelt ikke til rådighed for ar­bejdsmarkedet. 34 pct. af de ledige si­ger, at de slet ikke ønsker et job, 23 pct. siger, de ikke har søgt et job i en måned, og 7 pct. kan ikke tiltræde en ledig stilling med 2 ugers varsel.

Det viser en særkørsel af Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, som Dansk Arbejdsgiverforenings blad Agenda har foretaget. Ifølge DA er der tale om ca. 8.000 kvinder. En virksom­hedskonsulent påpeger, at indvandrer­kvinder i højere grad end danske står for arbejdet i hjemmene.

Til sammenligning er der blandt de arbejdsmarkedsparate ledige kvinder med dansk baggrund en tredjedel, som modtager enten dagpenge eller kontanthjælp uden at stå reelt til rådighed for de mange ledige job.