2007:

“Langt flere indvandrere end danskere modtager en eller anden form for overførselsindkomst.

Det drejer sig om 25 procent af danskerne, mens det for eksempelvis irakere og somaliere er over 70 procent, der forsørges af det offentlige. For indvandrere fra ikke-vestlige lande drejer det sig om 42 procent.

Det viser en undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet, som offentliggøres i Dansk Arbejdsgiverforenings blad Arbejdsmarkedspolitisk Agenda.

Med i antallet tæller også de unge under uddannelse, der modtager uddannelsesstøtte (SU). Her er unge indvandrere imidlertid underrepræsenteret i forhold til unge danskere. Mens lidt under hver anden unge dansker således får SU, gælder det kun for hver fjerde unge indvandrer fra ikke-vestlige lande.”

Hver anden indvandrer er på overførselsindkomst