http://www.bornholmstidende.dk/?News=K&Id=40685

“Ifølge tal fra Justitsministeriet og Kriminalforsorgen afsoner 1.100 udlændinge herhjemme – typisk for tyveri, røveri eller menneskesmugling. Det svarer til 27,5 procent af alle indsatte, og andelen stiger, selv om cirka en tredjedel er EU-borgere, som ifølge et EU-direktiv burde afsone i hjemlandet. … Det koster samfundet op mod 640 mio. kr. årligt af holde 1.100 udlændinge fængslet.”