England vil kunne spare en halv mia. kr. årligt, hvis de forlangte, at deres indvandrere lærte engelsk før de kom til landet – eller selv betalte deres udgifter til tolke. Udgifter til tolkebistand i forbindelse med politi-afhøringer, udgører ikke overraskende næsten halvdelen af udgifterne:

Interpreters Cost Taxpayer £180 Million

“People in Britain who cannot speak English have cost the taxpayer almost £180m in interpreters over the past three years. Some police interpreters are earning more than £100,000 a year.

According to figures obtained under the Freedom of Information Act, £70m was spent by the police communicating with criminals, suspects and witness