“I undersökningen svarar 42 procent att tonen i den danska invandringsdebatten generellt sett är för hård eller alldeles för hård. Femton procent anser att tonen är för mjuk eller alldeles för mjuk.

Att Dansk Folkeparti är för hårda i sin ton svarar två av tre, men det påverkar inte partiet enligt dess egen utsago.”

http://www.dn.se/nyheter/varlden/dansk-kritik-mot-invandringsdebatt