De nøjagtige tal lader vente på sig:
“Svenskerne lægger låg på deres skepsis

Carsten Jensen har sammen med Jens Peter Frølund Thomsen undersøgt udviklingen i befolkningens indvandrerholdning og den politiske debat i Danmark og Sverige i perioden 1990-2008.

Op gennem 00’erne har der været en heftig debat på tværs af Sundet om, om danskere er mere fremmedfjendske end svenskere, eller om svenskere blot fortier indvandrerskepsisen. Carsten Jensens undersøgelse tyder på det sidste.

»Vores tal viser, at svenskere faktisk er mere indvandrerskeptiske, end danskere er,« siger Carsten Jensen.”

http://videnskab.dk/kultur-samfund/svenskere-er-mere-indvandrerfjendske-end-danskere