Den islamiske tradition med cølibat indtil ægteskabet skaber sikkert en del seksuel frustration blandt de unge mænd.

Mænd af anden etnisk oprindelse end dansk er stærkt overrepræsenteret blandt voldtægtsforbrydere på Fyn.

I perioden fra 1. november 2000 til 1. november 2001 anmeldte 37 kvinder voldtægt på Fyn, og i 19 tilfælde var gerningsmanden af anden etnisk herkomst end dansk.

I to tilfælde var der tale om gruppevoldtægt, og derfor er det samlede antal gerningsmænd med anden etnisk oprindelse end dansk 22 ud af 37. Det svarer til 59, 5 procent.

Det er de helt unge piger, der især er udsatte. I Odense Politikreds havde man i perioden 11 ofre under 16 år. Blandt gerningsmændene var der én dansker.

http://www.fyens.dk/article/330845:Odense-Hver-anden-voldtaegt-begaas-af-en-indvandrer