“- Hver 10. muslimske barn deltager i fritiden i religiøs undervisning. Derfor er det vigtigt, at vi nu for første gang har fået indblik i undervisningen på koranskolerne, siger integrationsminister Søren Pind med henvisning til to nye undersøgelser, som Integrationsministeriet i dag har offentliggjort. … Det er meget bekymrende, at nogle undervisere på koranskoler udtrykker holdninger, der er i modstrid med de grundlæggende kulturelle normer, som det danske samfund bygger på. Det er uacceptabelt”, siger integrationsministeren.”

http://dk.nykom.com/2011/04/01/nye-unders%C3%B8gelser-giver-indblik-i-religi%C3%B8s-fritidsundervisning-af-muslimske-b%C3%B8rn/