Archive for April, 2011

“Teachers are advised against going to the police and sometimes even offered hush-money, according to TV programme EenVandaag.

A teacher recounted on EenVandaag how the school management instructed her to give a higher mark to an aggresive pupil for fear he would turn to violence if he did not receive this. This pupil had at that time already made death threats to six teachers.

There was reason to assume that the pupil was dangerous because he was a friend of the Turkish boy who shot a teacher through the head in a school in The Hague in 2008. But instead of informing the police, the school management tried to please him.

Another teacher recounted how schools sometimes dismiss teachers when they go to the police to make a report against a violent pupil. One teacher even had to promise as a condition for her severance pay that she would never discuss the threats made against her with anyone. Another teacher, whose exam questions were stolen by a pupil, was advised by the school management to buy the questions back from the thief.

One school allowed pupils to put up pornographic posters on which the faces of their teachers were used. These were only removed for the periodical parents evenings, when parents come to discuss the performance of their children with the teachers.

According to a poll by EenVandaag, 10 percent of the secondary school teachers say they have experienced physical violence in the past three years. Sometimes the perpetrator was a parent, but mostly a pupil. Some 24 percent say they receive threats of violence or death threats. The problems are worst in schools with many immigrant pupils, and at the lower educational levels.”

“»Hvis de baltiske lande ikke gør noget for at få bugt med den øgede kriminalitet, som rammer de nordiske lande i betydelig grad, så må Schengen-samarbejdet, og hvor grænserne skal kontrolleres, tages op til alvorlig overvejelse. De åbne grænser er et kæmpeproblem for os i Norden,« siger Arne Johannesen til den norske netavis vg.no.

Ekstremt slemt

Ifølge Arne Johannesen står personer fra de baltiske lande for 80 procent af den organiserede kriminalitet i Norden.

»Det er en situation, som vi ikke længere kan leve med,« siger han.

I Danmark erklærer politiforbundets formand, Peter Ibsen, at »situationen er yderst alvorlig«. Ikke mindst i Letland, hvor forholdene for betjente er så elendige, at flere bliver tvunget ud i kriminalitet.”

http://jp.dk/indland/indland_politik/article2413794.ece

“Udlændinge og efterkommere fra mindre udviklede lande koster statskassen 16 mia. kr., konkluderer en redegørelse fra regeringen. Regeringens opstramninger af udlændingereglerne siden 2001 sparer statskassen for fem mia. kr. om året. … Dansk Folkeparti har bedt Integrationsministeriet medregne f.eks. merudgifter til fængsler under kriminalforsorgen som følge af indvandreres overrepræsentation i kriminalstatistikkerne. Det regnestykke ventes først senere.”

http://www.b.dk/nationalt/regeringen-udlaendinge-stramninger-sparer-fem-mia.-kr

2.-generationsindvandrere er åbenbart meget imod at købe varer, som sælges og produceres af værtslandet. Omvendt vil de gerne købe varer af deres egen etniske gruppe. Det kaldes “forbruger-etnocentrisme”. De fysiske parallelsamfund - Vollsmose, Gellerup, Tingbjerg osv. - suppleres dermed med et økonomisk parallelsamfund, hvor pengestrømme forbliver inden for visse etniske og religiøse cirkler. Udbredt havala-banking er også en del af disse økonomiske parallelsamfund.

Indlendende tekst til rapporten “Consumer Disidentification and Its Effects on Domestic Product Purchases: An Empirical Investigation in the Netherlands”:

“Consumers’ local bias is an important determinant of domestic product purchase behavior. Because of its importance, authors across various disciplines have investigated this phenomenon using the consumer ethnocentrism model. However, the research reported herein demonstrates that such an approach provides an incomplete picture at best. This research provides an initial test of the consumer disidentification (CDI) construct. In contrast with consumer ethnocentrism, the CDI model predicts that consumers’ repulsion toward their domestic country negatively affects the purchase of products made in their domestic country or by domestic firms. The model is tested using survey data from 1534 second-generation immigrants who were born in and live in the Netherlands. Structural equation modeling supports the model and shows that CDI has a significant impact on buying decisions beyond the effect of consumer ethnocentrism. The results further show that for second-generation Turkish immigrants, acculturation and ethnic identification are important predictors of both consumer ethnocentrism and CDI. The article discusses the implications of these findings for research and practice.”

“I fjor viste 19 pct. af børnene sig af have et alderssvarende dansk, mens det tal i år er 25 pct.

Det er dog fortsat de næstlaveste niveau i de fem år, som Århus Kommune har gennemført sprogtesten. I 2006 – det første år med sprogscreening – var det således hver tredje elev, der bestod sprogscreeningen.

I år har 71 pct. af de i alt 580 testede børn ikke et alderssvarende dansk, og en del af dem bliver flyttet til andre af byens skoler, hvor der ikke er så mange børn med danskproblemer. ”

http://jp.dk/aarhus/politik/article2032517.ece

Hvis de er helt unge, så er man mere sikker på, at de er jomfruer - og de er nemmere at skræmme til lydighed. Mænd fra visse kulturer har svært ved at håndtere selvstændige kvinder - og har svært ved at holde på kvinder, som er frie til at gå…:
“Ett par hundra “barnäktenskap” registreras varje år i Sverige - helt lagligt. Den slutsatsen kan man dra av siffror som regeringen beställt av Skatteverket.
Det handlar om personer som invandrat till Sverige och antingen i samband med ankomsten, eller i fler fall långt senare, begär att få registrera sig som gifta. Men det handlar också om personer som redan är svenska medborgare och gifter sig med en utlänning.
Tidigare uppskattningar från flera myndigheter har gjort gällande att det “bara” skulle handla om 10-20 fall per myndighet och år. Men Skatteverket har under fyra månader i höst hittat 74 ärenden där någon av parterna var under 18 år när äktenskapet ingicks. I så gott som samtliga fall var det kvinnan som var minderårig. Omräknat till helårstal skulle det handla om över 200 fall.
Men Elisabet Modée, departementssekreterare på utbildningsdepartementet, är försiktig med att dra allt för långtgående slutsatser. Både Skatteverket och Migrationsverket ska nu föra statistik under ett helt år.
- Först när de mätningarna är genomförda kan vi få en bild av hur många det handlar om som blir utsatta för till exempel barnäktenskap och tvångsäktenskap, säger hon.
- Men vi gör bedömningen att det är för mycket, säger hon.
Många är oroliga
Som Dagen tidigare skrivit om visade Ungdomsstyrelsens rapport “Gift mot sin vilja” att 8500 unga mellan 16-25 år var oroliga för att bli bortgifta mot sin vilja,.”

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=257244

Herligt, at flertallet nu har indset, at hovedansvaret for integration - og manglende integration - ligger hos indvandrerne:
“To tredjedele af franskmændene mener, at integrationen af udlændinge er slået fejl, og de fleste siger, at det er indvandrernes egen skyld. Det fremgår af en meningsmåling, som avisen Le Parisien offentliggør. 66 procent siger i målingen, at indvandrere har været dårlige til at tilpasse sig livet i Frankrig. Lidt over halvdelen mener, at det er blevet værre de seneste 10 år. Over tre fjerdele mener, at indvandrerne ikke har gjort en stor nok indsats for at blive integreret i Frankrig. Valgkampen forud for præsidentvalget i Frankrig i 2012 er gået i gang, og indvandrerspørgsmålet har spillet en prominent rolle. Det er først og fremmest de muslimske indvandreres rolle, der har været i søgelyset. Der har været en intens opmærksomhed fra medierne om det burkaforbud, der er trådt i kraft i april, og der har været debat om muslimer, som beder på gader og offentlige steder. Generelt stilles der spørgsmålstegn ved islams rolle i samfundet. Der bor mellem fem og seks millioner muslimske indvandrere i Frankrig.”

http://jp.dk/udland/europa/article2408492.ece

“179 anholdt for islamisk terror i EU

Offentliggjort 19.04.11 kl. 14:07

Stor stigning i antallet af islamiske ekstremister, der anholdes i EU for at overtræde terrorlove.

179 mennesker blev sidste år anholdt i EU-lande i forbindelse med forbrydelser, som kan knyttes til islamisk motiveret terrorisme.

Det er 50 procent flere end i det foregående år, skriver Europol i en ny rapport om tendenser inden for terrorisme.

89 af de anholdte er mistænkt for at ville forberede terrorangreb i et EU-land.”

http://jp.dk/udland/europa/article2406710.ece

“The population of Muslims in Western Europe has been steadily rising in recent decades, largely due to immigration from the Middle East, South Asia and North Africa.

In Southeastern Europe, much of which once formed part of the Ottoman Empire, Muslims have been present for many centuries, but they are a relatively new phenomenon in the western part of the continent.

On the whole, Muslim’s represent about 5 percent of the population of the EU 27.”

http://www.ibtimes.com/articles/132339/20110408/muslima-europe-france-hijab.htm

“Ikke-vestlige efterkommeres større kriminalitet i 1990 og 2006 - mænd 15-45 år:

1990: 343 procent (ikke kontrolleret) 76 procent (kontrolleret)

2006: 300 procent (ikke kontrolleret) 31 procent (kontrollerert)”

“Kontrolleret”: Kontrolleret for uddannelse og indkomst.

« Previous posts Back to top