“En ny analyse fra Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats ( CABI), der hører under Beskæftigelsesministeriet, viser, at indvandrere fra ikkevestlige lande er sygemeldt i længere tid, end danske lønmodtagere generelt er.
Undersøgelsen, der er baseret på udtræk fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal, jobindsats. dk, viser, at 14 procent af alle indvandrere på sygedagpenge i 2009 var sygemeldt i mere end et halvt år. For personer med dansk oprindelse var tallet godt det halve, nemlig 7,5 procent. Og mens indvandrere fra ikkevestlige lande udgør færre end fem procent af arbejdsstyrken, er knap 10 procent af modtagerne af sygedagpenge indvandrere.
Det får overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital Morten Sodemann til at kritisere kommunernes indsats.
»Vi ser rigtigt mange indvandrere, der bare er parkeret i systemet. De skifter sagsbehandler tre gange om året og bliver kaldt ind til de lovmæssige samtaler, men ellers sker der ikke noget - fordi ingen har noget begreb om, hvordan man skal hjælpe dem videre,« siger han.
Meget tyder på, at overlægens kritik er berettiget.
Næsten 10 procent af sygedagpengeforløbene for indvandrere med ikkevestlig baggrund varede i 2009 mere end et år, mens det samme gjaldt knap fire procent etniske danskere. Især ikkevestlige kvinder over 40 år stikker ud som særligt langtidssyge.
Tallene er dog ikke korrigeret for, at indvandrere ofte er ansat i brancher, som er mere nedslidende, såsom rengøring, industri og transport.
Men ifølge CABI’s temaleder for indvandrere og efterkommere, Mette Fenger, der har udarbejdet analysen, dokumenterer en anden undersøgelse, at selv hvis der korrigeres for uddannelse og job, har indvandrere stadig et længere sygefravær, som ingen kan forklare.
»Der er forskel - og det er iøjnefaldende,« siger hun.”
http://www.information.dk/259456