“På tyve år er antallet af muslimer i Danmark mere end fordoblet.  I 1990 var der 109.000 muslimer i Danmark, mens der i 2010 var 226.000. Det viser en ny undersøgelse, som i dag blev offentliggjort på Pew Forum on Religion & Public Life. Undersøgelsen kortlægger antallet af muslimer i verden de seneste 20 år samt beregner, hvordan udviklingen kommer til at se ud de næste 20 år.

På globalt plan vokser antallet af muslimer om end i et mere moderat tempo end i Danmark. Her forventes fordoblingen at være nået om tyve år i 2030. Men mere interessant er, at hvor muslimerne i 1990 udgjorde omkring en femtedel af jordens befolkning vil den i 2030 udgøre en fjerdedel. Befolkningsvæksten blandt muslimer er altså markant højere end blandt den brede befolkning.

Det er befolkningsvæksten blandt muslimer i den vestlige verden, som er med til at skabe den bemærkelsesværdige stigning de seneste 20 år. I Ukraine, USA, Spanien og Polen var der eksempelvis en stigning på over 200 procent – altså en tredobling.

Eksplosiv stigning i Frankrig

Størst er udviklingen i Frankrig, hvor der har været en vækst i antallet af muslimer fra lidt over en halv million til næsten fem millioner. I 2030 forventes den muslimske del af befolkningen i Frankrig at udgøre over 10 procent. Der skriver CNN.”

http://www.b.dk/globalt/dobbelt-saa-mange-muslimer-i-danmark-paa-20-aar