Økt risiko for hjernesykdommer hos norsk-pakistanere

KRISTINE GRUE LANGSET
Oppdatert: 12.08.10 kl. 08:20 Publisert: 12.08.10 kl. 00:59
Risikoen for alvorlige hjernesykdommer hos norsk-pakistanske barn er sju ganger høyere enn hos norske barn, og enda høyere hvis foreldrene er søskenbarn.

Les også:

- Det er mye tabu, skyld, skam og mangel på kunnskap, sier initiavtivtagerne bak en gruppe for norsk-pakistanske mødre ved Ullevål sykehus.

Studiene om norsk-pakistanere og hjernesykdommer blir gjengitt i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Overlege Øivind Juris Kanavin og professor Petter Strømme ved Oslo universitetssykehus, Ullevål står bak en kronikk om barn med hjernesykdommer som publiseres av Legeforeningen torsdag. Begge er eksperter på hjernesykdommer hos barn.

De har sett på at denne type sykdommer ofte er arvelige. De fleste tilfellene er sammensatte og inngifte er en viktig risikofaktor.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3765183.ece