“Ole Seidling fra Kontrolgruppen i Høje Taastrup kunne godt vælge at se lyst på tingene: Det er nok kun fordi, indvandrere og efterkommere er i god tro, fordi de endnu ikke kender de danske regler så godt; når de lærer dem, vil alt blive fint, og de vil ikke længere overtræde reglerne.

Men lederen af kontrolgruppen er mere tilbøjelig til at fokusere på den mørke side og konkluderer: »Flere indvandrere og efterkommere er ikke i god tro, men bedrager efter min opfattelse bevidst de kommunale kasser for mange penge hvert år,« siger han.

Erfaring fra mange års arbejde med socialt bedrageri har givet lederen af kontrolgruppen i Høje Taastrup en indgroet skepsis over for borgernes moral, når det gælder deres mulighed for at få snabelen ned i kommunekassen…

Derfor lægger Ole Seidling heller ikke fingrene imellem, når han skal beskrive, hvad han mener om, at 25 af alle 33 afslørede sager om socialt bedrageri i Høje Taastrup sidste år blev begået af folk med anden etnisk baggrund end dansk…

»Vi kan se, at nogle af disse mennesker kommer lige ud af flygtningelejren og efter kort tid bliver skilt proforma…,« siger Ole Seidling.

[...]

Da kontrolgruppen i Aabenraa Kommune tidligere på måneden var på natlig kontrol i forbindelse med 25 sager, involverede de 13 af sagerne borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Det får lederne af kontrolgruppen i Aabenraa, Margit Kristensen, til at sige: »Man får nærmest det indtryk, at indvandrere og efterkommere har en slags erfagrupper, hvor man sidder og fortæller hinanden, hvordan man kan snyde de offentlige kasser…«.”

GRAFIK: Høje Taastrup

21 % af befolkning har indvandrer- eller efterkommerbaggrund

Indvandrere og efterkommeres andel af kontanthjælpsmodtagere: 30 %

Indvandrere og efterkommeres andel i sager om socialt bedrageri: 75 %


http://www.uriasposten.net/?p=16524