Ægteskabskultur og etnisk herkomst har stor indflydelse på spædbørns overlevelsesdygtighed og sundhed.

Resultaterne kommer ikke bag på professor Karen Brøndum-Nielsen, der er direktør ved Kennedy Centret - Det nationale forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering.

- Vi ved fra lignende undersøgelser i udlandet, at der er en højere forekomst af misdannelser, handicap og dødfødsler blandt indgifte. Og en undersøgelse af mentalt retarderede børn i Københavns Amt viser ligeledes, at der er en overvægt af indvandrerbørn i denne gruppe, så det er helt klart, at der er en sammenhæng, siger Karen Brøndum-Nielsen.

I Pakistan anslås det, at godt 70 procent af alle ægteskaber er indgifte, i Tyrkiet ligger det på mellem 25 og 30 procent. Til sammenligning er kun 40 procent af de pakistanske ægtepar i Danmark beslægtede. For tyrkiske par er tallet nede på 15 procent.