Over halvdelen af Oslos  kriminelle er tilvandrede

En utænkelig artikel i Sverige, hvor problemet af rent numeriske grunde må være en hel del værre. Artiklen besvarer ikke spørgsmålet: hvor mange af resten er naturaliserede udlændinge ?

Flere enn sju av ti innsatte i Oslo fengsel har ikke norsk statsborgerskap.Det er rundt 400 innsatte i Oslo fengsel, og vi har i overkant av 60 nasjonaliteter her i dag, sier fengselsleder Stig Meisler i Oslo fengsel. For ni år siden var litt over 30 prosent av de pågrepne i Oslo utlendinger. Men i år er er for første gang flertallet av de pågrepne utenlandske statsborgere. Det nøyaktige tallet på innbrakte i arresten i Oslo i første halvår av 2010 er 2363 med norsk statsborgerskap og 2564 med utenlandsk statsborgerskap. Andelen uten norsk statsborgerskap i juni måned er hele 53 prosent, sier Stølen. Utenlandske statsborgere utgjør 8,5 prosent av befolkningen i Norge.Over halvparten av Oslos kriminelle er utenlandske