Jan Plovsing, chef for Danmarks Statistik, peger i Jyllandsposten 19/12 2008 på et alvorligt problem:

“Sætter man den gennemsnitlige kriminalitet i Danmark blandt mænd til 100, ligger indvandrere fra Thailand på indeks 76, Filippinerne 59 og Kina 37. Men for indvandrere fra Libanon, Marokko og Tyrkiet ligger indekset på henholdsvis 208, 187 og 184. Dvs. at indvandrere fra disse lande begår tæt på dobbelt så meget kriminalitet som gennemsnittet af befolkningen.

Danskerne ligger på indeks 98. Tallene gælder for alle former for kriminalitet, dvs. overtrædelser af straffeloven, færdselsloven og særlove.

Ser man alene på overtrædelser af straffeloven, er forskellene endnu større. Her ligger indekset for indvandrere fra Marokko på 255, Libanon 243 og Somalia 277.”