Archive for July, 2010

Ægteskabskultur og etnisk herkomst har stor indflydelse på spædbørns overlevelsesdygtighed og sundhed.

Resultaterne kommer ikke bag på professor Karen Brøndum-Nielsen, der er direktør ved Kennedy Centret - Det nationale forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering.

- Vi ved fra lignende undersøgelser i udlandet, at der er en højere forekomst af misdannelser, handicap og dødfødsler blandt indgifte. Og en undersøgelse af mentalt retarderede børn i Københavns Amt viser ligeledes, at der er en overvægt af indvandrerbørn i denne gruppe, så det er helt klart, at der er en sammenhæng, siger Karen Brøndum-Nielsen.

I Pakistan anslås det, at godt 70 procent af alle ægteskaber er indgifte, i Tyrkiet ligger det på mellem 25 og 30 procent. Til sammenligning er kun 40 procent af de pakistanske ægtepar i Danmark beslægtede. For tyrkiske par er tallet nede på 15 procent.

“Når fætter og kusine får børn sammen, er der dobbelt så stor risiko for at få et handicappet barn - det koster kommunekasserne dyrt.


Handicappede indvandrerbørn koster danske kommuner millioner.

I Københavns Amt alene er antallet af handicappede børn i alt steget med mere 100 procent på 10 år.

Allerede i 2000 blev det gjort op, at mens 13 pct. af alle børn var indvandrere i Københavns Kommune, så udgjorde de 24 pct. af de svært handicappede børn.

Merete Lefelt har kontakt til 330 familier med handicappede børn i Københavns Kommune.

Hun skyder på, at en tredjedel af deres klienter har fremmedkulturel baggrund.”

http://www.bt.dk/nyheder/indvandreres-indavl-koster-millioner

Over halvdelen af Oslos  kriminelle er tilvandrede

En utænkelig artikel i Sverige, hvor problemet af rent numeriske grunde må være en hel del værre. Artiklen besvarer ikke spørgsmålet: hvor mange af resten er naturaliserede udlændinge ?

Flere enn sju av ti innsatte i Oslo fengsel har ikke norsk statsborgerskap.Det er rundt 400 innsatte i Oslo fengsel, og vi har i overkant av 60 nasjonaliteter her i dag, sier fengselsleder Stig Meisler i Oslo fengsel. For ni år siden var litt over 30 prosent av de pågrepne i Oslo utlendinger. Men i år er er for første gang flertallet av de pågrepne utenlandske statsborgere. Det nøyaktige tallet på innbrakte i arresten i Oslo i første halvår av 2010 er 2363 med norsk statsborgerskap og 2564 med utenlandsk statsborgerskap. Andelen uten norsk statsborgerskap i juni måned er hele 53 prosent, sier Stølen. Utenlandske statsborgere utgjør 8,5 prosent av befolkningen i Norge.Over halvparten av Oslos kriminelle er utenlandske

Almost a quarter of babies are born to immigrant mothers, an official breakdown showed yesterday. It found that 24.7 per cent of children born last year have mothers who were born abroad – and that their numbers have doubled since the late 1990s. [...]

Overall, the number of babies born in England and Wales fell slightly from 708,711 in 2008 to 706,248 last year.

The numbers of babies whose mothers were born abroad went up by around 3,500, from 170,834 to 174,400. The three most common countries of origin of foreign-born mothers are Pakistan, Poland and India. [...]

In London around half of babies have foreign-born mothers. And in some London boroughs, such as Newham and Brent, around three quarters of children have mothers who were born abroad. One baby in four born to migrants: Number of foreign-born mothers has doubled

“Mere uddannelse fører ikke til bedre integration

Indvandrerpigerne strømmer ind på uddannelsesinstitutionerne, men splittelsen mellem de unge danskere og indvandrere vokser, advarer skolefolk og integrationskonsulenter.

Indvandrerpiger satser massivt på uddannelse og strømmer ind på uddannelsesinstitutionerne. Men det fører ikke til en bedre integration af unge med ren dansk baggrund og unge 2. generationsindvandrere. Tendensen er tværtimod, at de unge i højere grad end tidligere bliver inden for deres egen gruppe og hverken knytter venskaber på tværs eller deltager i samme fritidsaktiviteter.

Integrationskonsulenter og eksperter advarer om, at splittelsen vil bestå, når de unge bliver voksne.

Selv om størstedelen af hans elever med anden etnisk baggrund er børnebørn af 1960’ernes ‘fremmedarbejdere’ og dermed 3. generations-indvandrere, er skellet mellem de danske og eleverne med anden etnisk baggrund stadig skarpt.”

http://www.information.dk/178351

Længe har vi håbet på, at hvis bare herboende muslimer uddanner sig, vil de lægge deres fanatiske religiøsitet fra sig. Ny forskning viser, at dette ikke er tilfældet:

“Der findes unge muslimer i Danmark, som siger, at de med vold vil forsvare islam mod de vantro, og at sharialovgivning skal erstatte demokratiet, hvis muslimer er i flertal i samfundet.

Ifølge en interviewundersøgelse fra Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser på Aarhus Universitet er de samme unge mennesker samtidig formelt set velintegrerede i samfundet:

De har en uddannelse, de har et job, de taler dansk derhjemme, de har haft danske kærester, og de ser TV-Avisen og “Paradise Hotel”, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten fredag.

Konklusionen på undersøgelsen er, at mere integration ikke begrænser radikale holdninger.”

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/01/07/224436.htm

Jan Plovsing, chef for Danmarks Statistik, peger i Jyllandsposten 19/12 2008 på et alvorligt problem:

“Sætter man den gennemsnitlige kriminalitet i Danmark blandt mænd til 100, ligger indvandrere fra Thailand på indeks 76, Filippinerne 59 og Kina 37. Men for indvandrere fra Libanon, Marokko og Tyrkiet ligger indekset på henholdsvis 208, 187 og 184. Dvs. at indvandrere fra disse lande begår tæt på dobbelt så meget kriminalitet som gennemsnittet af befolkningen.

Danskerne ligger på indeks 98. Tallene gælder for alle former for kriminalitet, dvs. overtrædelser af straffeloven, færdselsloven og særlove.

Ser man alene på overtrædelser af straffeloven, er forskellene endnu større. Her ligger indekset for indvandrere fra Marokko på 255, Libanon 243 og Somalia 277.”

Chef for Danmarks Statistik, Jan Plovsing, udgav 19/12 2008 kronikken “Store forskelle i integration”. Her kan man bl.a. læse:

“Der er lidt over 340.000 indvandrere og efterkommere fra de ikke-vestlige lande i Danmark, hvilket udgør 6,2 pct. af befolkningen. Indvandrere og efterkommere fra de vestlige lande udgør 2,9 pct. af befolkningen.

Det er helt afgørende for indvandrernes og efterkommernes integration i samfundet, at de er i beskæftigelse. Derved bidrager de også til at finansiere velfærdsstaten og andre offentlige udgifter.

Personer med dansk oprindelse i alderen 16-64 år har en beskæftigelsesfrekvens på 79, dvs. at 79 pct. af aldersgruppen er i beskæftigelse.

Indvandrere fra en række lande har derimod meget lave beskæftigelsesfrekvenser. De laveste niveauer findes blandt indvandrere fra Somalia, Libanon og Irak, hvor kun 35-37 pct. er i beskæftigelse. Indvandrere fra Libanon er helt overvejende statsløse palæstinensere.

I modsætning hertil har indvandrere fra lande i Syd- og Østasien ganske høje beskæftigelsesfrekvenser. Mellem 62 og 67 pct. af indvandrerne fra Sri Lanka, Thailand, Vietnam og Kina er i beskæftigelse.

Kvindelige indvandrere fra en række ikke-vestlige lande er sjældent i beskæftigelse. Kun 21-24 pct. af kvinderne fra Somalia, Libanon og Irak er i beskæftigelse. Fra Afghanistan, Pakistan og Marokko er det 33-39 pct. Her er der virkelig en stor udfordring for integrationen.

I modsætning hertil har kvindelige indvandrere fra Sri Lanka, Thailand, Vietnam og Kina beskæftigelsesfrekvenser på 59-67 pct. Det er samme niveau som kvindelige indvandrere fra Sverige, Norge, Polen og Tyskland. Kvinder med dansk oprindelse har en lidt højere beskæftigelsesfrekvens på 76.

Jo længere tid indvandrerne har opholdt sig her i landet, jo højere beskæftigelsesfrekvens. Det gælder for indvandrere fra de fleste lande og viser, at integration normalt tager tid.

Desværre ses denne udvikling kun svagt, når det gælder indvandrere fra Somalia, Libanon og Irak. Selv med en opholdstid i Danmark på 10-15 år er kun 29-37 pct. i beskæftigelse.

Med den samme opholdstid er det 67-79 pct. af indvandrere fra Filippinerne, Kina, Thailand og Sri Lanka, som har arbejde. Det er i øvrigt samme niveau som indvandrere fra vestlige lande.

En stor del af dine og mine fremtidsudsigter blev afgjort i ungdommen. Vi har derfor også set på, om de unge er i beskæftigelse eller under uddannelse. Her er det stærkt bekymrende, at en stor del af de 20-29-årige indvandrere hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse.

For unge kvinder med dansk oprindelse drejer det sig om 11 pct. Ser vi på unge kvindelige indvandrere fra Somalia, Irak, Libanon og Pakistan, er det 57-60 pct. Over halvdelen af de unge kvindelige indvandrere fra disse lande er altså hverken under uddannelse eller i beskæftigelse.”

“Inmates are converting to Islam in order to gain perks and the protection of powerful Muslim gangs, the Chief Inspector of Prisons warns today.

Dame Anne Owers says that some convicted criminals are taking up the religion in jail to receive benefits only available to practising Muslims.

The number of Muslim prisoners has risen dramatically since th