Hver koster samfunnet
opp mot 11 millioner

En enkelt falsk identitet kan koste samfunnet opptil 11 millioner kroner. Nå avdekker NAV nye falske identiteter.

Trygdesvindelen som Nettavisen har omtalt denne uken, er trolig bare de første av en lang rekke slike saker fremover. NAV jobber nå med 41 nye svindelsaker med falske identiteter.

– Vi har oversendt fem saker til Folkeregisteret der vi mener det er 11 fiktive identiteter. Så langt er åtte av disse identitetene slettet. Disse kommer i tillegg til de 27 som er slettet fra tidligere. Hittil er det slettet 35 fiktive identiteter i dette miljøet, sier direktør Magne Fladby i NAV Kontroll og innkreving til Nettavisen. …

Svindelen starter allerede før barnet blir født, ved at en ekte mor møter hos lege som en annen kvinne og viser fram sin gravide mage. Dermed utbetales fødselsengangsstønad til en person som i virkeligheten ikke er gravid. I sakskomplekset som nå går for retten, har én mor stilt som åtte forskjellige mødre.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2912720.ece