“Sidste år bad Geert Wilders den hollandske regering forberede en cost-benefit analyse af indvandringen til Holland, så vælgerne kunne gøre et informeret valg om, hvorvidt masseindvandring fra den tredje verden bør stoppes. Regeringen nægtede, så hans parti betalte NYFER, et privat forskningsfirma, for at vurdere de samlede nettoomkostninger ved indvandring.

Som Hr. Wilders nævnte i hans tale sidste uge, er resultaterne er færdige, og rapporten er publiseret. Den fulde NYFER rapport (på hollandsk, pdf) er tilgængelig online, og konklusionerne (på hollandsk,pdf) er også udgivet. …

Det er let at se, hvorfor den hollandske regering ikke ønskede at undersøge sagen nærmere: I de seneste 10 år har nettoomkostningerne været 7,2 mia. Euro (54 mia. kr.) årligt.”

Oversat af Nicolai Sennels fra Gates of Vienna “Calculating Cost of Cultural Enrichment“.