“Irakere har kostet 539 mio. kr. En gennemsnitlig asylansøger koster det danske samfund ca. 250.000 kr. om året.
Igennem de seneste fem år har det danske samfund haft udgifter på 539 mio. kr. til de afviste irakiske asylansøgere, som ikke har forladt landet.Det viser en opgørelse fra Integrationsministe riet, som er den første af sin art til at gøre samfundets samlede udgifterne til afviste asylansøgere op.

Opgørelsen viser, at det i årene fra 2004 og frem til første halvår af 2009 i gennemsnit har kostet samfundet omkring 100 mio. kr. om året i udgifter til indkvartering og ophold samt til sagsbehandling i henholdsvis Udlændingeservice og Flygtningenævnet.”

“Havde vi brugt 100 mio. kr. om året til at hjælpe flygtninge i nærområderne tæt på deres hjemlande, kunne vi have hjulpet 400.000 flygtninge om året,« siger Karsten Lauritzen og henviser til tal fra FN’s Flygtningehøjkommiss ariat, UNHCR, der viser, at FN i gennemsnit bruger 250 kr. pr. flygtning om året til at hjælpe flygtninge i nærområderne.”

Kilde: JP, 29.09.2009