STOCKHOLM.I de redan invandrartäta förorterna ökar andelen invånare med utländsk bakgrund. I Rågsved var de 1997 39,6 procent av befolkningen, i fjol var de 62,8 procent.”

Folk får bo var de vill, det är i sig inget problem, anser politikerna. ”Nackdelen är att man blir isolerad från allt”, säger Dekh W i Rågsved.

Statistiska centralbyrån har tagit fram siffror som visar integrationen på stadsdelsnivå. I Stockholms stad som helhet har 28,1 procent av befolkningen utländsk bakgrund, i Rinkeby är det 89,3 procent.

I 50-talsförorten Rågsved i södra Stockholm har andelen invandrare på elva år ökat från fyra av tio till två av tre.”

Kilde: DN: http://www.dn.se/sthlm/segregationen-okar-stort-i-invandrartata-fororter-1.961261