“Antalet minderåriga som kommer till Sverige, utan sina föräldrar, för att söka asyl ökar drastiskt. Under augusti kom 60–70 i veckan. Trots regeringens uppmaningar vill majoriteten av kommunerna inte ta emot dem.

Hittills under 2009 har sammanlagt 1.300 minderåriga kommit ensamma till Sverige för att söka asyl. I somras då ett fyrtiotal anlände varje vecka trodde Migrationsverket att toppen var nådd. I stället har tillströmningen ökat till ett sjuttiotal per vecka under augusti. De största grupperna kommer från Somalia och Afghanistan.Majoriteten av Sveriges kommuner vill fortfarande inte ta emot dem. Av Sveriges 290 kommuner är det just nu 98 som har tecknat avtal med Migrationsverket om mottagningsplatser.

– Vi klarar inte det här längre, säger Sophia Öhvall Lindberg, som är Migrationsverkets ansvarige i förhandlingarna med kommunerna.”

Kilde: Dagens Nyheter, d. 5. september 2009 “Få tar emot asylsøkande barn