“En række analyser fra Velfærdskommissionen viser, at en total bremsning af indvandring til Danmark kan spare statsfinanserne for 50 mia . kr. om året i 2040.

Samtidig påpeges det, at befolkningstallet vil være omkring en halv mio. lavere end i dag, og at det betyder en forringelse i arbejdsstyrken på ca. 320.000 mennesker.

Indvandringen kan dog ikke afhjælpe dette problem, da de gennemsnitlige statslige udgifter til indvandrere er ca. fire gange så høje som til danskere.

Kommissionen konkluderer at ca. tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, kan tilskrives den fremtidige indvandring.

Dette har fået statsminister Anders Fogh Rasmussen (Venstre) til at erklære indvandrerproblemerne for en hjørnesten i de kommende velfærdsdebatter.”

Kilde: Børsen, d. 1. december 2005 “Indvandrerstop vil løse samfundsproblem”