Archive for September, 2009

“Irakere har kostet 539 mio. kr. En gennemsnitlig asylansøger koster det danske samfund ca. 250.000 kr. om året.
Igennem de seneste fem år har det danske samfund haft udgifter på 539 mio. kr. til de afviste irakiske asylansøgere, som ikke har forladt landet.Det viser en opgørelse fra Integrationsministe riet, som er den første af sin art til at gøre samfundets samlede udgifterne til afviste asylansøgere op.

Opgørelsen viser, at det i årene fra 2004 og frem til første halvår af 2009 i gennemsnit har kostet samfundet omkring 100 mio. kr. om året i udgifter til indkvartering og ophold samt til sagsbehandling i henholdsvis Udlændingeservice og Flygtningenævnet.”

“Havde vi brugt 100 mio. kr. om året til at hjælpe flygtninge i nærområderne tæt på deres hjemlande, kunne vi have hjulpet 400.000 flygtninge om året,« siger Karsten Lauritzen og henviser til tal fra FN’s Flygtningehøjkommiss ariat, UNHCR, der viser, at FN i gennemsnit bruger 250 kr. pr. flygtning om året til at hjælpe flygtninge i nærområderne.”

Kilde: JP, 29.09.2009

STOCKHOLM.I de redan invandrartäta förorterna ökar andelen invånare med utländsk bakgrund. I Rågsved var de 1997 39,6 procent av befolkningen, i fjol var de 62,8 procent.”

Folk får bo var de vill, det är i sig inget problem, anser politikerna. ”Nackdelen är att man blir isolerad från allt”, säger Dekh W i Rågsved.

Statistiska centralbyrån har tagit fram siffror som visar integrationen på stadsdelsnivå. I Stockholms stad som helhet har 28,1 procent av befolkningen utländsk bakgrund, i Rinkeby är det 89,3 procent.

I 50-talsförorten Rågsved i södra Stockholm har andelen invandrare på elva år ökat från fyra av tio till två av tre.”

Kilde: DN: http://www.dn.se/sthlm/segregationen-okar-stort-i-invandrartata-fororter-1.961261

Det er ingen hemmelighed, aten meget stor del af de unge har muslimsk baggrund. Er det derfor, at Århus Kommune ikke har gidet oplyse, HVOR stor en del af de dyre unge, der har indvandrerbaggrund?

“Fra 2007 til 2008 steg antallet af de dyreste anbringelsessager fra 38 til 57 i Århus Kommune. Det er en stigning på 50 pct. i sager, der hver koster over én mio. kr. På grund af vanskeligheder med at finde egnede pladser bruges i disse sager ofte såkaldte enkeltmandsprojekter. Det vil sige, at den unge bliver isoleret med et hold af pædagoger. Her kræves, hvad der svarer til 4,3 pædagoger pr. døgn. Regningen for den dyreste anbringelse i 2008 løb op i 3,2 mio. kr.”

Kilde: JP: http://jp.dk/indland/aar/article1830739.ece

“Patienter med en anden kulturel baggrund end dansk er markant overrepræsenterede på landets retspsykiatriske hospitalers afdelinger.

På Sct. Hans Hosder har landets største retspsykiatriske afdeling, er mere end 40 procent af hospitalets 80 retspsykiatriske sengepladser belagt af personer fra etniske minoriteter.”

“Det er bekymrende, at etniske minoriteter er overrepræsenterede i retspsykiatrien. I virkeligheden ved vi ikke særligt meget om, hvad det skyldes. Vi har nogle forestillinger, men vi ved det reelt ikke.”

- de nævner ikke krigstraumer? Åbenbart er dette ikke årsagen.

“Der er en tæt sammenhæng mellem kriminalitet og social baggrund, ligesom det også kan have en betydning, om man for eksempel kommer fra et normløst samfund og derfor har svært ved at skelne imellem, hvad der er rigtigt og forkert, vurderer hun.”

Kilde: KD, 26/6 2007 “Etniske minoriteter overrepræsensteret i retspsykiatrien

“84 procent af alle dansk-irakere over 25 år er på enten dagpenge, kontanthjælp eller førtidspention.

29.000 har irakisk baggrund i Danmark. 13.400 er i alderen 25-64 år.

Blandt de 25-64 årige af begge køn er 2200 (17 %) på førtidspension og 9000 på kontanthjælp eller dagpenge.

40 % af de 50-59 årige dansk-irakere er på førtidspension. En fordobling på syv år. Årsagen er i 69 % af tilfældene psykiske lidelser.

243.000 i alt får førtidspension i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik”

Kilde: Ekstrabladet d. 16. august 2009 “Irakere skal selv tjene penge”

Københavns Kommune forudser, at der hvert år kommer 700 nye, unge indvandrere til, som står på spring til at blive optaget i bander og leve af kriminalitet.

For første gang vil Københavns Kommune sætte massivt ind over for 18-25 årige indvandrere, der er på vej ud i kriminalitet eller allerede har begået kriminalitet.

Det sker i erkendelse af, at kommunens indsats over for unge under 18 år ikke har kunnet hindre en stigning i antallet af utilpassede unge indvandrere.”

Kilde: JP, d. 13. september 2009 “Tusinder af unge kan ende i bander

Jo, i Holland må man gerne tale om “hvide hollændere”.

“According to justice ministry statistics, Moroccan youths are five times more criminal than white Dutch youngsters. They also re-offend more often.”

Kilde: NIS News Bulletin, d. 9. september 2009 “Dutch-speaking Moroccans the most criminal

“Antalet minderåriga som kommer till Sverige, utan sina föräldrar, för att söka asyl ökar drastiskt. Under augusti kom 60–70 i veckan. Trots regeringens uppmaningar vill majoriteten av kommunerna inte ta emot dem.

Hittills under 2009 har sammanlagt 1.300 minderåriga kommit ensamma till Sverige för att söka asyl. I somras då ett fyrtiotal anlände varje vecka trodde Migrationsverket att toppen var nådd. I stället har tillströmningen ökat till ett sjuttiotal per vecka under augusti. De största grupperna kommer från Somalia och Afghanistan.Majoriteten av Sveriges kommuner vill fortfarande inte ta emot dem. Av Sveriges 290 kommuner är det just nu 98 som har tecknat avtal med Migrationsverket om mottagningsplatser.

– Vi klarar inte det här längre, säger Sophia Öhvall Lindberg, som är Migrationsverkets ansvarige i förhandlingarna med kommunerna.”

Kilde: Dagens Nyheter, d. 5. september 2009 “Få tar emot asylsøkande barn

Produktioner i arabiske lande falder med 78% under ramadanen. Årsagerne er: at folk arbejder mindre, de er mindre klare i sindet og har mange sygemeldinger.

Derudover stiger sygdommer forbundet med kolesterol og sukkersyge med 27,65 % grundet overspisning (efter solned, formentligt).

Antallet af “æresforbrydelser” stiger med 1,5 % og tyverier med 3,5 % - formentligt grundet rygeres manglende mulighed for at stille deres nikotintrang.

“(ANSAmed) - TUNIS, SEPTEMBER 3 - During Ramadan, the productivity of Arab businesses drops by 78%. The essential factors? Fewer work hours, absenteeism, and sick leave. In the meantime, diseases linked to cholesterol and diabetes by 27.65% because of overeating. Experts claimed that increases in blood crimes (+1.5%) and theft (+3.5%) are mainly the result of abstinence from smoke. The figures are included in a survey carried out by Cairòs Institute of Social Sciences of the Arab World which was printed today by ‘Leaders’, a Tunisia