Det muslimske samfund, som ifølge muslimerne selv er “perfekt”, fungerer tilsyneladende ikke så godt:

En rapport fra FN’s udviklingsafdeling, UNDP, af forholdene i den arabiske verden slår fast, at halvdelen af alle unge ønsker at forlade deres hjem og søge mod Vesten.”

“Situationen er langt mere dramatisk, end vi har villet stå ved i Vesten. Arbejdsløsheden ligger reelt på 60 procent for de 15-25 årige, og de har ingen fremtidsmuligheder”

Ifølge “Arab Human Development Report” er produktiviteten i de 22 medlemslande i Den Arabiske Liga den samme i dag som i begyndelsen af 1970’erne.”

Arbejdsløsheden er verdens højeste. I den arabiske verden skal en indbygger med den nuværende vækst bruge 140 år på at fordoble sin indtægt, mens det alle andre steder kan gøres på ti år. Med hensyn til frihed og rettigheder, ikke mindst for kvinderne, indtager de arabiske lande den globale bundplacering.”

“Det skyldes, forklarer hun, at en stor del af landenes økonomi, omkring 25 procent, finansieres af arabere, der fra deres indvandrertilværelse i Vesten sender penge hjem til familierne.”