Det med at integrationen går fremad, er vel Vestens farligste vandrehistorie.

100 % af alle såkaldte overfaldsvoldtægter i Oslo begået i 2006-2008 blev begået af ikke-vestlige gerningsmænd. Når det kommer til alle former for voldtægter, så lå tallet på 53 % i 2001, 63 % i 2004 og 73 % i 2007.

“Tall fra Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon viser at samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i årene 2006-2008 involverer en ikke-vestlig gjerningsmann.”

Ifølge politiets rapport «Voldtekt i Oslo 2007» hadde 72,8 % av gjerningsmennene det året en annen landbakgrunn enn norsk. Ved en tilsvarende undersøkelse i 2004 lå dette tallet på 63,2 % og i 2001 på 53 %. Disse tallene gjald samtlige voldtekter. Andelen utenlandske gjerningsmenn bak overfallsvoldtekter har vært gjennomgående høyere.

Hanne Kristin Rohde sier til NRK at gjerningsmennene enten er traumatiserte eller psykisk skadet, eller at de kommer fra et land der vold mot kvinner er vanlig.”

Kilde: Aftenposten, d. 16. april 2009 “Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo