Archive for June, 2009

Den 1. januar 2009 boede der 518.574 personer i København. I løbet af 2008 steg folketallet med 8.713 personer.

I 2008 steg antallet af indvandrere med 5.260 personer til 82.374, og antallet af efterkommere steg med 698 til 27.491 personer.
Den 1. januar 2009 udgør indvandrere og efterkommere i alt 21,2 pct. af den københavnske befolkning.
Den 1. januar 2009 boede der 67.548 udenlandske statsborgere i København, hvilket svarer til 13 pct. af Københavns befolkning.

Kilde: Københavns Kommunes Statistikkontor.

“Sidste år fik Danmark godt 13.100 nye førtidspensionister. Hver femte var indvandrer, selv om de kun udgør knap ni procent af befolkningen. Det var i høj grad psykiske lidelser hos indvandrerne, der førte til den livsvarige ydelse.
Det viser en endnu ikke offentliggjort analyse af førtidspensionsområdet, som DA har foretaget.

Indvandrerne på førtidspension består hovedsageligt, 85 pct., af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Og mens de vestlige indvandrere, havde et sygdomsmønster, der ligner dem med dansk herkomst, så fik ikke-vestlige indvandrere i 69 procent af tilfældene førtidspension som følge af en psykisk lidelse. Det fik 44 pct. af dem af dansk herkomst.”

Kilde:

Videnscenter for transkulturel psykologi, maj 2009

“New research (Briefing Paper 1.23) published today shows that immigrants are now sending home a record £4 billion a year – almost doubling over the last decade – that is almost £11 million a day.

This figure is nearly two thirds the amount that the UK Government spends on overseas aid - £6.3 billion in 2008. In comparison, £4 billion is approximately the cost of the two new aircraft carriers planned for the Royal Navy. Furthermore, even this sum is likely to be an underestimate as it does not include money sent from the UK by unofficial banking channels.”

Kilde: MigrationWatchUK, d. 1. juni 2009 “Immigrants send £4 billion a year home. Remittances rise to £11m a day.

Next posts » Back to top