“Kriminaliteten blandt de 10-17-årige falder i Århus som helhed, men i Gellerup går det den gale vej.
De unge i Gellerup bliver mere og mere kriminelle. I 2008/2009 blev 135 unge 10-17-årige sigtet for kriminalitet mod 121 året får. Det viser den nye årsrapport for SSP-indsatsen (skole, sociale myndigheder og politi) i Århus.
Når der ses på byen som helhed, falder ungdomskriminaliteten for tredje år i træk.
Ifølge rapporten sigtede politiet 615 børn og unge i 2008/2009, og det er et fald på henholdsvis 38 og 53 i forhold til årene før.
Særlige udfordringer
Således bor knap ni pct. af de sigtede unge i Gellerupområdet.”
Kilde: JP, d. 26. juni 2009 “Unge i Gellerup bliver mere kriminelle