10.000 flygtninge lever under jorden i Danmark

Af Anders Holt og Katrine Brahl Petersen

Ingen rettigheder, ingen skolegang og evig frygt for at blive syg. Det er hverdagen for de op mod 10.000 flygtninge, der lever i skjul.

For dig er det helt naturligt at tage børnene med på legepladsen eller med ud og handle. Men der findes folk, som hver dag lever i frygt for at gå ud. De er illegale indvandrere og flygtet fra forfølgelse i deres hjemlande.

Hvert år kommer tusindvis af flygtninge til Europa, men forsvinder sporløst, når de bliver afvist i asylsystemet i enten Danmark eller et andet europæisk land.

“Der er ingen, der ved, hvor de præcist rejser hen. Nogle går permanent under jorden i Danmark, nogle tager til vores nabolande, andre igen tager hjem til de lande, de kommer fra,” siger generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, til Nyhedsbureauet Newspaq.

Flygtningene lever en illegal tilværelse uden megen kontakt til resten af samfundet. I Norge vurderes det, at 18.000 flygtninge lever under jorden. Så mange tror Andreas Kamm dog ikke opholder sig i Danmark. Et forsigtigt bud fra generalsekretæren lyder på, at mellem 5.000-10.000 bor i Danmark uden fast adresse.

“Det er mennesker, som ikke lever med de rettigheder, vi andre har. Det er helt basale ting, som at børn kan komme i skole, eller at man ikke kan gå til læge uden at låne en andens sygesikringsbevis,” siger Andreas Kamm.

Og sådan en tilværelse går hårdt ud over både det mentale og det fysiske helbred. Det forklarer læge Bente Rich fra Center for Flygtningesundhed. Gennem sit arbejde møder hun mange af de flygtninge, der er gået under jorden.

“De lever med konstant frygt for at blive syge. Selv mindre sygdomme som en tandbyld eller en halsbetændelse kan gå hen og blive livsfarlig for dem, fordi de ikke kan få behandling, når de ikke har noget sygesikringskort. For de er bange for at blive sendt videre til politiet, hvis de går til lægen,” siger Bente Rich til Newspaq.

Og den evige frygt for en uvis skæbne betyder, at mange ændrer personlighed og får psykiske problemer.

“De får et højt angstniveau, hvor nogle bliver psykotiske. Nogle bliver belastet på en måde, så de får, hvad der ligner det folk kom hjem med fra koncentrationslejrene, hvor man næsten bliver paranoid, og hvor man isolerer sig socialt. De har mistet tilliden til, at verden vil én noget godt,” siger Bente Rich.

Det er især en ekstra belastning, hvis man har børn.

“De kan blive opdaget, hvis de kommer på en legeplads. Og de kan ikke umiddelbart komme i børnehave eller skole. Så derved går det udover børnenes udvikling og deres mulighed for at lære at begå sig i et samfund,” fortæller Bente Rich.

Læger har tavshedspligt, hvis de får illegale flygtninge til behandling, fordi lægegerningen står over al lov. Og den samme anonymitet burde andre faggrupper også arbejde for, mener Bente Rich. Hun tænker især på Dansk Sygeplejeråd og Dansk Socialrådgiverforening.

Kilde: Nyhedsbureauet Newspaq