“Mens debatten raser om 250 afviste irakiske asylsøgere, som står til at blive sendt tilbage til hjemlandet, er over 2500 af deres landsmænd forsvundet fra de danske myndigheders blik i løbet af de seneste fem år. Rigspolitiet skønner, at de har forladt Danmark. Men i virkeligheden ved ingen, hvor hovedparten af dem er henne.
Ifølge vicerigspolitichef Hans-Viggo Jensen dukker nogle få af de forsvundne asylsøgere op igen, fordi de - efter at have søgt asyl i et andet EU-land - bliver sendt tilbage til Danmark efter den såkaldte Dublin-forordning.

- Det forekommer for nogle af dem, men det er ikke voldsomme tal, siger Hans-Viggo Jensen.

Andre af de forsvundne asylsøgere går under jorden i Danmark, men bliver på et tidspunkt opdaget og anholdt af politiet.

- Det forekommer dog heller ikke ret ofte. Så hvis man bruger de to indikatorer, kunne man have den opfattelse, at de forsvundne irakere ikke er her i landet længere. Det tror jeg også er tilfældet for langt hovedparten. Men jeg vil naturligvis ikke afvise, at nogle af dem lever under jorden og opholder sig her i længere tid, siger Hans-Viggo Jensen.

I alt er 3165 irakere udrejst eller blevet udsendt fra Danmark siden den 1. januar 2004, viser tal fra Rigspolitiet og Integrationsministeriet. Langt hovedparten - nemlig 2563 - er såkaldt “skønnet udrejst”. De er med andre ord ikke længere på asylcentrene, og deres opholdssted er derfor “ukendt for myndighederne,” som Rigspolitiet formulerer det.”

Kilde: Kristeligt Dagblad, d. 24. juni 2009 “2500 irakiske asylsøgere forsvundet på fem år