“…en rapport fra Teori- og Metodecentret fra 2006. Den fastslår, at syv ud af ti anbragte unge på de sikrede ungdomsinstitutioner i Danmark er indvandrere, og 40 procent af dem er flygtninge. Samtidig er én ud af fire registreret i det psykiatriske behandlingssystem, inden de fylder 23 år. Hver sjette har psykisk syge forældre, og blandt flygtningene mangler “en meget stor del” deres far eller mor, dokumenterer rapporten.”

Kilde: Information, d. 2. maj 2009 “Flygtninges krigstraumer gør deres børn kriminelle