Archive for June, 2009

Blandt de 2.4 mio. muslimer i England:

11% mener det er ok at Taliban angriber NATO.

76 % mener, at vestligt militær skal ud af Afghanistan og Irak.

90 % mener, at Taliban ikke bør angribe Pakistan.

60 % tror ikke, at det var muslimer som stod bag terror-angrebene i metroen d. 7. juli 2005.

Over 20 % tror at det var England, som selv stod bag terror-angrebene i metroen d. 7. juli 2005.

40 % tror, at det var muslimer, som stod terror-angrebene i metroen d. 7. juli 2005.

Kilde: Strategy page, d. 29. juni 2009 “Killer video“.


England har 85 sharia-domstole. Det er 17 gange flere end man havde regnet med. Fænomenet vokser voldsomt, og der er mange eksempler på, at de dømmer imod engelske love og FNs menneskerettigheder. Særligt går det hårdt ud over kvinder. Dommene afsiges bag lukkede døre, og der er derfor ingen kontrol:

Britain has 85 sharia courts: The astonishing spread of the Islamic justice behind closed doors

At least 85 Islamic sharia courts are operating in Britain, a study claimed yesterday.

The astonishing figure is 17 times higher than previously accepted.

The tribunals, working mainly from mosques, settle financial and family disputes according to religious principles. They lay down judgments which can be given full legal status if approved in national law courts.

However, they operate behind doors that are closed to independent observers and their decisions are likely to be unfair to women and backed by intimidation, a report by independent think-tank Civitas said.

Commentators on the influence of sharia law often count only the five courts in London, Manchester, Bradford, Birmingham and Nuneaton that are run by the Muslim Arbitration Tribunal, a body whose rulings are enforced through the state courts under the 1996 Arbitration Act.

But the study by academic and Islamic specialist Denis MacEoin estimates there are at least 85 working tribunals.

The spread of sharia law has become increasingly controversial since its role was backed last year by Archbishop of Canterbury Dr Rowan Williams and Lord Phillips, the Lord Chief Justice who stepped down last October.

Dr Williams said a recognised role for sharia law seemed ‘unavoidable’ and Lord Phillips said there was no reason why decisions made on sharia principles should not be recognised by the national courts.

But the Civitas report said the principles on which sharia courts work are indicated by the fatwas - religious decrees - set out on websites run by British mosques.

Mr MacEoin said: ‘Among the rulings we find some that advise illegal actions and others that transgress human rights standards as applied by British courts.’

Examples set out in his study include a ruling that no Muslim woman may marry a non-Muslim man unless he converts to Islam and that any children of a woman who does should be taken from her until she marries a Muslim.

Further rulings, according to the report, approve polygamous marriage and enforce a woman’s duty to have sex with her husband on his demand.

The report added: ‘The fact that so many sharia rulings in Britain relate to cases concerning divorce and custody of children is of particular concern, as women are not equal in sharia law, and sharia contains no specific commitment to the best interests of the child that is fundamental to family law in the UK.

‘Under sharia, a male child belongs to the father after the age of seven, regardless of circumstances.’

It said: ‘Sharia courts operating in Britain may be handing down rulings that are inappropriate to this country because they are linked to elements in Islamic law that are seriously out of step with trends in Western legislation.’

The study pointed out that the House of Lords ruled in a child custody case last year that the sharia rules on the matter were ‘arbitrary and discriminatory’.

And a 2003 judgment of the European Court of Human Rights in Strasbourg said it was ‘difficult to declare one’s respect for democracy and human rights while at the same time supporting a regime based on sharia, which clearly diverges from Convention values.’

However last year Justice Minister Bridget Prentice told MPs that ‘if, in a family dispute …the parties to a judgment in a sharia council wish to have this recognised by English authorities, they are at liberty to draft a consent order embodying the terms of the agreement and submit it to an English court.

‘This allows judges to scrutinise it to ensure it complies with English legal tenets.’

Decisions from sharia tribunals can be presented to a family court judge for approval with no more detail than is necessary to complete a two page

form. The sharia courts in the Muslim Arbitration Tribunal are recognised as courts under the Arbitration Act. This law, which covers Jewish Beth Din courts, gives legal powers to a tribunal if all parties involved accept its authority.

“Kriminaliteten blandt de 10-17-årige falder i Århus som helhed, men i Gellerup går det den gale vej.
De unge i Gellerup bliver mere og mere kriminelle. I 2008/2009 blev 135 unge 10-17-årige sigtet for kriminalitet mod 121 året får. Det viser den nye årsrapport for SSP-indsatsen (skole, sociale myndigheder og politi) i Århus.
Når der ses på byen som helhed, falder ungdomskriminaliteten for tredje år i træk.
Ifølge rapporten sigtede politiet 615 børn og unge i 2008/2009, og det er et fald på henholdsvis 38 og 53 i forhold til årene før.
Særlige udfordringer
Således bor knap ni pct. af de sigtede unge i Gellerupområdet.”
Kilde: JP, d. 26. juni 2009 “Unge i Gellerup bliver mere kriminelle

Tysklande troede indtil for nyligt, at de “kun” havde 3,4 mio. muslimer i landet. Det viser sig nu, at der er 4,3 mio. muslimer i Tyskland.

Während man bislang schätzungsweise von etwa 3,1 bis 3,4 Millionen Muslimen ausging, kommt die Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“ zu dem Ergebnis, es müssten bis zu4,3 Millionen Menschen sein.”

Kilde: Faz, d. 24. juni 2009 “Neue Studie: Viel mehr Muslime als gedacht

“Belgium: Third of Moroccans feel Muslim, 7% Belgian

More than a third of Moroccans in Belgium feel Muslim first, barely 7% identify with the Belgian nationality. Nevertheless, the majority is Belgian, according to a study by the King Baudouin Foundation, reports Belgian newspaper Le Soir. In collaboration with the King Baudouin Foundation, the University of Rabat questioned 400 people from the Moroccan community in Belgium.

Just a third of respondents (31.7%) have a work contract and a fifth (21%) receive unemployment benefits. The respondents invoke discrimination in order to explain their difficult integration into the work-market.

Women are less employed than men (38.3% compared to 55.4%). The number of inactive women, for family or other reasons, is 62%. More than half (53%) of the Belgian Moroccans interviewed live below the poverty line, particularly in Wallonia.

Belgian Moroccans prefer a non-mixed marriage. More than half of the respondents thinks it’s good to have somebody come from their homeland for a marriage. 62% are against a marriage of a Muslim woman with a non-Muslims. Just 45% disapprove of the reverse.”

Kilde: HLN, d. 24. juni 2009 “Belgium: Third of Moroccans feel Muslim, 7 % Belgian

10.000 flygtninge lever under jorden i Danmark

Af Anders Holt og Katrine Brahl Petersen

Ingen rettigheder, ingen skolegang og evig frygt for at blive syg. Det er hverdagen for de op mod 10.000 flygtninge, der lever i skjul.

For dig er det helt naturligt at tage børnene med på legepladsen eller med ud og handle. Men der findes folk, som hver dag lever i frygt for at gå ud. De er illegale indvandrere og flygtet fra forfølgelse i deres hjemlande.

Hvert år kommer tusindvis af flygtninge til Europa, men forsvinder sporløst, når de bliver afvist i asylsystemet i enten Danmark eller et andet europæisk land.

“Der er ingen, der ved, hvor de præcist rejser hen. Nogle går permanent under jorden i Danmark, nogle tager til vores nabolande, andre igen tager hjem til de lande, de kommer fra,” siger generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, til Nyhedsbureauet Newspaq.

Flygtningene lever en illegal tilværelse uden megen kontakt til resten af samfundet. I Norge vurderes det, at 18.000 flygtninge lever under jorden. Så mange tror Andreas Kamm dog ikke opholder sig i Danmark. Et forsigtigt bud fra generalsekretæren lyder på, at mellem 5.000-10.000 bor i Danmark uden fast adresse.

“Det er mennesker, som ikke lever med de rettigheder, vi andre har. Det er helt basale ting, som at børn kan komme i skole, eller at man ikke kan gå til læge uden at låne en andens sygesikringsbevis,” siger Andreas Kamm.

Og sådan en tilværelse går hårdt ud over både det mentale og det fysiske helbred. Det forklarer læge Bente Rich fra Center for Flygtningesundhed. Gennem sit arbejde møder hun mange af de flygtninge, der er gået under jorden.

“De lever med konstant frygt for at blive syge. Selv mindre sygdomme som en tandbyld eller en halsbetændelse kan gå hen og blive livsfarlig for dem, fordi de ikke kan få behandling, når de ikke har noget sygesikringskort. For de er bange for at blive sendt videre til politiet, hvis de går til lægen,” siger Bente Rich til Newspaq.

Og den evige frygt for en uvis skæbne betyder, at mange ændrer personlighed og får psykiske problemer.

“De får et højt angstniveau, hvor nogle bliver psykotiske. Nogle bliver belastet på en måde, så de får, hvad der ligner det folk kom hjem med fra koncentrationslejrene, hvor man næsten bliver paranoid, og hvor man isolerer sig socialt. De har mistet tilliden til, at verden vil én noget godt,” siger Bente Rich.

Det er især en ekstra belastning, hvis man har børn.

“De kan blive opdaget, hvis de kommer på en legeplads. Og de kan ikke umiddelbart komme i børnehave eller skole. Så derved går det udover børnenes udvikling og deres mulighed for at lære at begå sig i et samfund,” fortæller Bente Rich.

Læger har tavshedspligt, hvis de får illegale flygtninge til behandling, fordi lægegerningen står over al lov. Og den samme anonymitet burde andre faggrupper også arbejde for, mener Bente Rich. Hun tænker især på Dansk Sygeplejeråd og Dansk Socialrådgiverforening.

Kilde: Nyhedsbureauet Newspaq

Kriminaliteten stiger blandt indvandrere og deres efterkommere. Samtidig er den faldet hos folk af dansk oprindelse.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I forhold til mænd af dansk herkomst er førstegenerations-indvandrere overrepræsenteret med 32 procent, skriver Urban. Blandt indvandrernes efterkommere er overrepræsentationen hele 92 procent. Allerværst ser det ud blandt mænd mellem 20 og 29. Her fik 23 procent i 2006 en dom. Det svarer til næsten hver fjerde, og tallet er én procent højere end i 2005.”

Kilde: JP, d. 17. juni 2008 “Øget kriminalitet blandt indvandrere“.

“Mens debatten raser om 250 afviste irakiske asylsøgere, som står til at blive sendt tilbage til hjemlandet, er over 2500 af deres landsmænd forsvundet fra de danske myndigheders blik i løbet af de seneste fem år. Rigspolitiet skønner, at de har forladt Danmark. Men i virkeligheden ved ingen, hvor hovedparten af dem er henne.
Ifølge vicerigspolitichef Hans-Viggo Jensen dukker nogle få af de forsvundne asylsøgere op igen, fordi de - efter at have søgt asyl i et andet EU-land - bliver sendt tilbage til Danmark efter den såkaldte Dublin-forordning.

- Det forekommer for nogle af dem, men det er ikke voldsomme tal, siger Hans-Viggo Jensen.

Andre af de forsvundne asylsøgere går under jorden i Danmark, men bliver på et tidspunkt opdaget og anholdt af politiet.

- Det forekommer dog heller ikke ret ofte. Så hvis man bruger de to indikatorer, kunne man have den opfattelse, at de forsvundne irakere ikke er her i landet længere. Det tror jeg også er tilfældet for langt hovedparten. Men jeg vil naturligvis ikke afvise, at nogle af dem lever under jorden og opholder sig her i længere tid, siger Hans-Viggo Jensen.

I alt er 3165 irakere udrejst eller blevet udsendt fra Danmark siden den 1. januar 2004, viser tal fra Rigspolitiet og Integrationsministeriet. Langt hovedparten - nemlig 2563 - er såkaldt “skønnet udrejst”. De er med andre ord ikke længere på asylcentrene, og deres opholdssted er derfor “ukendt for myndighederne,” som Rigspolitiet formulerer det.”

Kilde: Kristeligt Dagblad, d. 24. juni 2009 “2500 irakiske asylsøgere forsvundet på fem år

“Bøsser og lesbiske i København bliver flere gange om ugen banket eller hånet på grund af deres seksuelle orientering.

Det fremgår af en analyse fra Københavns Kommune, der viser, at homoseksuelle i løbet af det seneste år har registreret sig udsat for et overgreb hver tredje dag.

De fleste overgreb sker på gader eller offentlige pladser og knap halvdelen er voldelige. Det viser tallene, som de homoseksuelle selv har indrapporteret på hjemmesiden www.registrerdiskrimination.kk.dk. (eksternt link)

Ni ud af ti melder ikke overfaldet
»Det viser, at vi har et kæmpe problem. Vi er nødt til at kigge på den intolerance, der er over for homoseksuelle i visse miljøer, og vi er også nødt til at få en øget politiindsats i de områder, hvor der er et homoseksuelt miljø i København, siger næstformand for kommunens socialudvalg, Lars Aslan Rasmussen (S).

Han er blandt initiativtagerne til den elektroniske registrering på kommunens hjemmeside, der nu har fungeret et år og bl.a. viser, at ni ud af ti ikke tidligere har anmeldt det, når de blev udsat for et overgreb.

»Så man kan frygte, at der er en del mørketal på området med overgreb, der aldrig bliver registreret«, siger Lars Aslan Rasmussen.

Efterkommere efter indvandrere får skylden
Ifølge Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har hovedparten af overfaldsmændene anden bagrund end dansk.

»Der er et problem i nogle indvandrermiljøer, og derfor er vi nødt til at lave en kampagne rettet mod de her miljøer om, at det er i orden at være homoseksuel. I den forbindelse spiller skolen selvfølgelig en rolle, men det gør så sandelig også politikere med indvandrerbaggrund og imamer«, siger Lars Aslan Rasmussen.

Af de i alt 179 overgreb, som bøsser og lesbiske har rapporteret siden slutningen af juni sidste år, er 133 sket inden for det seneste år.

100 af dem er sket i den indre by.”

Kilde: Politiken, d. 24. juni 2009 “Mange overgreb mod bøsser i København

“…en rapport fra Teori- og Metodecentret fra 2006. Den fastslår, at syv ud af ti anbragte unge på de sikrede ungdomsinstitutioner i Danmark er indvandrere, og 40 procent af dem er flygtninge. Samtidig er én ud af fire registreret i det psykiatriske behandlingssystem, inden de fylder 23 år. Hver sjette har psykisk syge forældre, og blandt flygtningene mangler “en meget stor del” deres far eller mor, dokumenterer rapporten.”

Kilde: Information, d. 2. maj 2009 “Flygtninges krigstraumer gør deres børn kriminelle

« Previous posts Back to top