Archive for May, 2009

Tænketanke CEPOS har lavet en opgørelse over, hvor meget forskellige indvandrergrupper bidrager/koster samfundet. En af konklusionerne er, at en indvandrer fra et “mindre udviklet” (meget ofte muslimske lande, men også andre asiatiske og afrikanske lande) koster staten 29.600 kr. årligt. Deres børn, også kaldet efterkommere eller 2.-g’ere, koster 29.000. Det er et fald i omkostninger på 600 kr. - eller 2 %. Groft sagt kan man sige, at integrationen af ikke-vestlige indvandrere går 2 % fremad fra 1. til 2. generation, når det gælder økonomi. Det er meget lidt. Man tør slet ikke tænke på, hvor mange generatiner der skal til, førend denne gruppe indvandrere ligefrem bidrager til økonomien på linje med indvandrere fra såkaldt mere udviklede lande.

Kilde: http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/analysesingle/artikel/indvandreres-og-danskeres-paavirkning-af-de-offentlige-finanser-der-er-behov-for-et-politikskifte/

Mange påstår, at den høje kriminalitet blandt muslimer skyldes krigstraumer. Det passer ikke: Marokkanere, iranere, pakistanere og tyrkere begår mere kriminalitet end irakere, på trods af, at disse lande ikke er i krig. Som man kan se af nedenstående liste fra Danmarks Statistik, blander flygtninge og indvandrere sig uden tydelig orden på kriminalitetens top-10:

Top 10 over kriminelles oprindelsesland:

1: Libanon

2: Jugoslavien

3: Pakistan

4: Marokko

5: Tyrkiet

6: Somalia

7: Iran

8: Irak

9: Danmark

10: Vietnam

Kilde og link:

Jyllands-Posten, d. 19. december 2008: Store forskelle i integration

Udklip fra Jyllands-Postens statistik: Rigsstatistiker Jan Plovsing går planken ud

Next posts » Back to top